Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Alle nieuwsberichten van het Algemeen Rijksarchief

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
Zoekresultaten filteren
Op categorie
Op archiefbewaarplaats
18/05/2018 - Evenementen - Bergen - ARA
Archief ten dienste van de archeologie: expo en lezing

De voorbije maanden boog Laetizia Puccio, archivaris in het Rijksarchief te Namen, zich over het archief van Chièvres om documentatie te verstrekken aan de archeologen die ter plekke opgravingen doen. Ze kwam tot de onomstotelijke vaststelling dat het archief nog heel wat informatie bevat over tot dusver onbekende aspecten van de stad. Ontdek ze van 19 tot 27 mei 2018 in de tentoonstelling Chièvres: Un patrimoine en devenir. Quand les archives rencontrent l'archéologie... ! Op vrijdag 18 mei 2018 om 19.00u geeft Laetizia bovendien een lezing over haar onderzoek. Expo en lezing vinden plaats in de Sint-Martinuskerk in Chièvres.

17/05/2018 - Publicaties - ARA

In september 1939 neemt Armand Ghiot dienst in het Belgisch leger. Hij wordt – zonder ook maar een schot gelost te hebben – krijgsgevangen genomen en zal de hele Tweede Wereldoorlog doorbrengen in Duitse kampen. Tijdens zijn gevangenschap schrijft hij meer dan 150 brieven aan zijn familie. De brieven werden gepubliceerd door het Algemeen Rijksarchief. Ze vormen een zeldzame getuigenis over de oorlog en zijn aangevuld met foto’s van de jonge krijgsgevangene en een verhaal dat werd geschreven na het conflict.

Rijksarchieven gesloten op maandag 21 mei 2018

Naar aanleiding van Pinksteren zijn alle Rijksarchieven gesloten op maandag 21 mei 2018.

In 2012 werd ruim 110 meter historisch archief van De Post (intussen bpost) overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief. De jaarverslagen, dienstnota's, bedrijfsbladen, plannen voor postkantoren, … zijn intussen geïnventariseerd en raadpleegbaar in het Algemeen Rijksarchief. De affiches en kalenders doen ongetwijfeld een belletje rinkelen in het collectieve geheugen van miljoenen Belgen.

04/05/2018 - Onderzoek - Digitalisering
Genealogische bronnen: 32.752.512 pagina’s online!

De afgelopen maanden werd hard gewerkt aan een grootschalige update van de genealogische bronnen die via de zoekrobot van het Rijksarchief online raadpleegbaar zijn. Het resultaat?
- 27.857 parochieregisters online, goed voor 5.716.056 pagina’s
- 26.275 registers van de burgerlijke stand online, goed voor 27.039.456 pagina’s

27/04/2018 - Aanwinsten - ARA

Het Algemeen Rijksarchief mag binnenkort een nieuwe belangrijke aanwinst verwelkomen: het archief van de Koninklijke Munt van België uit de periode 1830-2007, goed voor meer dan 100 strekkende meter archief. Dankzij de uitmuntende samenwerking met de Munt, de Thesaurie en de FOD Financiën in het kader van het SATURN-project is de belangrijkste historische bron voor de Belgische muntslag veiliggesteld. Het archief wordt momenteel verpakt en is bijgevolg nog niet toegankelijk, maar we lichten al enkele tipjes van de sluier…

Sinds begin april 2018 waren ten gevolge van werkzaamheden in de archiefmagazijnen van het Algemeen Rijksarchief een aantal archiefbestanden niet beschikbaar voor raadpleging. Intussen zijn de werken afgerond. De bestanden in kwestie zijn opnieuw raadpleegbaar vanaf dinsdag 24 april 2018.

20/04/2018 - Evenementen - CegeSoma - ARA
Dag van de Nieuwste Geschiedenis 2018: Geschiedenis en Media

Elke twee jaar organiseert de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis  (BVNG) een Dag van de Nieuwste Geschiedenis, een congres voor al wie met de Nieuwste Geschiedenis in en over België bezig is. In naam van onze redactieleden binnen de BVNG heet het Rijksarchief je mee welkom op 25 mei 2018 aan de KU Leuven om je actief te verdiepen in het thema Geschiedenis en Media’. Het programma staat online en de inschrijvingen zijn geopend.

Deel je mening over webarchivering

Het web valt niet meer weg te denken uit het dagdagelijkse leven. Toekomstige historici zullen het leven anno 2018 niet kunnen reconstrueren zonder webarchieven. Meer en meer erfgoedinstellingen zijn bijgevolg bezig met de creatie van zulke archieven. In het kader van het PROMISE-onderzoeksproject, waaraan het Rijksarchief deelneemt, willen we peilen naar de noden van (toekomstige) gebruikers van webarchieven. Hoe zou jij deze bronnen willen raadplegen en gebruiken in de toekomst?

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement