Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Alle nieuwsberichten

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
Zoekresultaten filteren
Op categorie
Op archiefbewaarplaats
07/11/2019 - Divers - CegeSoma
Vacatures

In het kader van FED-tWIN, het nieuw federaal onderzoeksprogramma van Belspo:

- zijn het Rijksarchief en de Universiteit Antwerpen samen op zoek naar een onderzoeker (m/v/x) in het domein van de Digitale Historische Geografie (50% tewerkgesteld binnen de Universiteit Antwerpen en 50% binnen het Rijksarchief (Algemeen Rijksarchief, Brussel). (Online) solliciteren kan tot uiterlijk 5 januari 2020. Lees de volledige vacature
- zijn het Rijksarchief en de Universiteit Gent samen op zoek naar een onderzoeker (m/v/x) voor het project “People@War. A social history of the Second War and its Remembrance in Belgium" (50% tewerkgesteld binnen de Universiteit Gent en 50% binnen het CegeSoma (Brussel). Solliciteren kan tot uiterlijk 5 december 2019. Lees de volledige vacature

05/11/2019 - Digitalisering - Bergen - ARA

Op 14 mei 1940 werd het gebouw van het Rijksarchief te Bergen geraakt door Duitse brandbommen die het station van Bergen hadden moeten treffen. Twee derde van het archief ging op in de vlammen, vooral ancien régime-archief. Eén van de weinige bestanden die gespaard bleven, was de rijke kaartencollectie. Het digitaliseren van deze kaarten en plattegronden is al enige tijd afgerond, maar nieuw is dat ze sinds kort bijna integraal zijn opgeladen in Cartesius en dus online raadpleegbaar zijn.

05/11/2019 - Publicaties - ARA

Ongeacht verjaardagen en modieuze tendensen blijft de Eerste Wereldoorlog intrigeren. Al bijna een eeuw lang verschijnt er wereldwijd elke dag minstens één publicatie over dit thema. En de voorbije honderdjarige herdenking gaf in België alleen al aanleiding tot de opzet van honderden colloquia, lezingen, plechtigheden en tentoonstellingen. De grote verscheidenheid aan benaderingen alsook de verbreding van vakgebieden en verruiming van onderzoeksdomeinen zorgden voor enkele mooie verrassingen. De bibliografie Honderd jaar – en meer – geschiedschrijving over de Eerste Wereldoorlog in België nodigt je uit ze te ontdekken. Het naslagwerk van 1.312 pagina’s, inclusief een eerste historiografische balans, telt meer dan 14.000 referenties en ruim 100 afbeeldingen in kleur.

Op 28 november 2019 viert het Rijksarchief te Eupen zijn 30-jarig bestaan. Onze archiefdienst in Eupen kwam voort uit een samenwerkingsakkoord tussen het Rijksarchief, de Duitstalige Gemeenschap en de stad Eupen. Op 27 november 2019 wordt deze verjaardag feestelijk gevierd in het Eupense klooster Heidberg.  

03/11/2019 - Evenementen - Bergen
Het Rijksarchief op de Boekenbeurs van Bergen

Tijdens het weekend van 16 en 17 november 2019 neemt het Rijksarchief te Bergen deel aan de boekenbeurs ‘Mon’s livre’. Een prima gelegenheid om kennis te maken met de publicaties van het Rijksarchief. De toegang is gratis.
Afspraak aan stand 173!

28/10/2019 - ARA
Studiedag – Into the Contents of Collections. Nieuwe manieren voor het raadplegen van archief- en bibliotheekcollecties

Archief- en Bibliotheekwezen in België (ABB) stelt onderwerpen ter discussie waarmee archivarissen en bibliothecarissen dagdagelijks worden geconfronteerd, en wil de banden tussen beide beroepsgroepen aanhalen. Op vrijdag 13 december 2019 neemt ABB tijdens een colloquium in de KBR de evoluties in het raadplegen van archief- en bibliotheekcollecties onder de loep, zoals bv. de 'vergoogeling' van opzoekingen. Verwacht een caleidoscoop van benaderingen en ervaringen, waar evenwel één rode draad door loopt: de centrale plaats van de gebruiker.

28/10/2019 - ARA

De studiedag ‘Saving the Web: the Promise of a Belgian Web Archive’, georganiseerd door de onderzoekers van het PROMISE-onderzoeksproject, op 18 oktober 2019 in KBR klokte af op ruim 100 deelnemers uit binnen- en buitenland. De ontwikkeling van een federale strategie voor het bewaren van het Belgische web mag als een ‘hot topic’ worden beschouwd, zowel voor mensen uit de archief- of bibliotheeksector, als voor personeel van supranationale, federale, regionale en lokale overheidsdiensten, onderzoeksinstellingen en universiteiten, genealogen, …

25/10/2019 - Digitalisering - ARA
UPDATE ZOEKROBOT: 36,4 miljoen pagina’s genealogische bronnen beschikbaar!

- Parochieregisters: 28.234 gedigitaliseerde registers of 5.833.648 pagina’s online
- Burgerlijke stand: 29.346 gedigitaliseerde microfilms (meerdere registers per microfilm) en originele registers of 30.605.540 pagina’s online
- Toevoeging van nieuwe gemeenten, aktetypen, jaren
- Verbetering van fouten in de beschrijvingen of toevoeging van ontbrekende pagina’s

De Dienst Archief Oorlogsslachtoffers verhuist een deel van zijn archieven

De Dienst Archief Oorlogsslachtoffers verhuist een deel van zijn depot. Daardoor zijn de dossiers ‘Politiek Gevangene’ gedurende enkele maanden niet toegankelijk. Vanaf januari 2020 kan alles opnieuw ingekeken worden in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier. De dossiers ‘Weggevoerde voor de Verplichte Tewerkstelling’ en ‘Werkweigeraar’ zijn tijdelijk niet meer raadpleegbaar.

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement