Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

François Moreau

Rijksarchief te Aarlen – Archivaris

Contact

Parc des Expositions 9
6700 AARLEN
Tel : +3263404702

Bio

François Moreau (° 1987) behaalde een Master in de Geschiedenis (specialisatie Geschiedenis & Archief) aan  de Université catholique de Louvain.

In februari 2013 kwam hij als attaché in dienst bij het Rijksarchief te Bergen voor de Waalse cel van het SATURN-project. In die hoedanigheid staat hij in voor de overbrenging (na selectie) van meerdere strekkende kilometer archief van de FOD Financiën naar het Rijksarchief. 

In februari 2016 maakte hij de overstap naar het Rijksarchief te Namen waar hij deel is gaan uitmaken van het team "Lokaal archief in Wallonië". Dit project wil gemeentes en OCMW's helpen om hun archief beter te beheren en het volgens de wettelijke voorschriften over te brengen. 

Na een kort verblijf in het Rijksarchief te Saint-Hubert, waar hij mee instond voor de voorbereiding van de sluiting van het depot (2018-2019), is hij nu verbonden aan het Rijksarchief te Aarlen.  

Netwerk

Administrateur-Trésorier de l'ASBL Institut Archéologique du Luxembourg, à Arlon.

Expertisedomein

 • Archiefwetenschap
 • Collectiebeheer
 • Hedendaags Archief
 • Leeszaalwerking
 • Magazijnbeheer
 • Records Management
 • Toezicht en Advies

Publicaties

 • DELHOVE Amaury, MOREAU François en PIRLOT Vincent, Inventaire des archives de la commune de Lesterny : Dépôt 2016 (1822-1977 (1980)), Brussel, 2018 (Inventarissen Rijksarchief te Aarlen  117).

 • MOREAU François en NIEBES Pierre-Jean, Inventaire des archives du Comité d’acquisition d’immeubles de Mons ((1867) 1938-1976 (2006)), Brussel, 2018 ( Inventarissen Rijksarchief te Bergen  150).

 • MOREAU François en NIEBES Pierre-Jean, Inventaires des archives des Bureaux de l'Enregistrement de l'arrondissement judiciaire de Hainaut. Division de Mons, Brussel, 2018 (Inventarissen Rijksarchief te Bergen 147).

 • MOREAU François en SURDIACOURT Nicolas, Inventaire des archives du Bureau de l’enregistrement de Beauraing (1808-1985), Brussel, 2018 (Inventarissen Rijsarchief te Namen  131).

 • MOREAU François, Inventaire des archives de la commune de Courrière : Dépôt 2017 (1819-1976 (1981)), Brussel, 2017 (Inventarissen Rijksarchief te Namen 112).

 • MOREAU François, Inventaire des archives de la commune de Forville : Dépôt 2016 (1886-1976 (1983)), Brussel, 2017 (Inventarissen Rijksarchief te Namen  113).

 • MOREAU François, Inventaire des archives de la commune de Francorchamps : Dépôt 2014 (1825-1976 (1988)), Brussel, 2018 (Inventarissen Rijksarchief te Luik  153).

 • MOREAU François, Inventaire des archives de la Direction régionale du Cadastre du Hainaut : Plans Ozalid 1995 (1995), Brussel, 2019 (Inventarissen Rijksarchief te Bergen  156).

 • MOREAU François, Inventaires des archives des bureaux de la Conservation des hypothèques de Charleroi (1796-1913 (1955)), Brussel, 2015 (Inventarissen Rijksarchief te Bergen  123).

 • VAN DEN EECKHOUT en MOREAU François, Les communes et les institutions publiques locales ; Agglomérations et fédérations de communes ; Les commissariats d’arrondissement, dans Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle, Brussel, 2017 (Koninklijke Commissie voor Geschiedenis).

Projecten

 • Project "Lokaal achief in Wallonië" (sinds 2013)

 • SATURN-project (2013-2016)

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement