Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Marc Focant

Rijksarchief te Namen – Archivaris

Contact

Boulevard Cauchy 41
5000 NAMEN
Tel : 081/654194

Bio

2018: Master Gescheidenis, richting Archiefwetenschap aan de UCL (specialisatie Middeleeuwen)

Eindverhandeling: La collégiale Notre-Dame de Namur, au bas Moyen Âge (XIIIe-début XVIe siècles) : une étude de son fonctionnement au travers de ses écrits.

2018 - heden: Wetenschappelijk attaché veranwoordelijk voor het project "Lokaal archief in Wallonië. Behandeling, selectie en ordening van het archiefe van gemeenten en OCMW's voor de fusies.

Taken

Wetenschappelijk attaché belast met project Archives locales de Wallonie. Behandeling, selectie en ordening van het archief van de gemeenten en OCMW's van voor de fusie van de gemeenten.

Publicaties

  • Inventaire des archives de la commune d’Assesse : Dépôt 2017 (1844-1976 (1980))

  • Inventaire des archives de la commune de Floriffoux : Dépôt 2019 (1823-1977 (1988))

  • Inventaire des archives de la commune de Framont : Dépôt 2010 (1835 (1862) - 1977 (1988))

  • Inventaire des archives de la commune de Mohiville : Dépôt 2016 (1799-1980)

  • Inventaire des archives de la commune de Moignelée : Dépôt 2020 (1834-1977 (1985))

  • Inventaire des archives de la commune de Sorinne-la-Longue : Dépôt 2019 ((1860)

  • Inventaire des archives la commune de Haltinne : Dépôt 2019 (1800-1977 (1981))

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement