Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Sébastien Dubois

Algemeen RijksarchiefOperationeel directeur - Operationele directie Wallonië

Contact

Ruisbroekstraat 2-6
1000 BRUSSEL
Tel : +3225483831

Bio

Na zijn studies geschiedenis  (1994-1998) begon Sébastien Dubois (° 1977) zijn beroepsloopbaan als aspirant  aspirant (1999) en vervolgens onderzoeksverantwoordelijke  (2003) bij het FNRS (Fonds national de la recherche scientifique). In 2003 behaalde hij een doctoraat Letteren & Wijsbegeerte (Geschiedenis) aan de UCL. Vervolgens trad hij in dienst bij het Rijksarchief, achtereenvolgens als eerstaanwezend assistent (2003-2007), werkleider (2007-2009) en vervolgens diensthoofd bij het Rijksarchief te Luik  (2010). Sinds 2013 heeft hij de managementsfunctie van operationeel directeur. Van 2006 tot 2011 gaf hij les aan de universiteit van Namen en sinds 2005 is hij ook professor aan de Université Saint-Louis - Brussel. Zijn werk werde bekroond met de prijs Vicomte Terlinden (2000-2003) en de prijs van de jaarlijkse wedstrijd van de Koninklijke Academie van België  (2006). Hij is sinds 2018 ook lid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.

Taken

Operationeel Directeur voor:

- het Wetenschappelijk onderzoek (coördinatie van onderzoeksprogramma's en -projecten, uitbouwen van samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra) 

- het Publicatiebeleid (publicatie van wetenschappelijke werken, ondermeer het Journal of Belgian History / Revue belge d'histoire contemporaine / Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis en de collectie Studies in Belgian History, (co-)editie van werken voor een breed publiek)

- de Rijksarchieven in Wallonië  (Aarlen, Eupen, Luik, Louvain-la-Neuve, Bergen, Namen, Doornik)

Lid van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief 

Lid van het gespecialiseerd Wetenschappelijk Comité van OD4  - CEGESOMA

Netwerk

Membre de la Commission royale d'Histoire

Professeur à l'Université Saint-Louis (Bruxelles)

Membre du Comité d'acquisition du Fonds du Patrimoine de la Fondation Roi Baudouin

Membre du Comité stratégique du programme de recherche BRAIN (BELSPO)

Membre du Comité d'accompagnement du programme de recherche FED-tWIN (BELSPO) 

Publicaties

  • Harald DECEULAER, Sébastien DUBOIS & Laetizia PUCCIO (eds), From case to file! Ancien Régime Case Files and their Prospects for Historical Research : Proceedings of the Workshop held at the State Archives in Belgium (11-03-2013) = L’affaire est dans le sac! Dossiers de procès d’Ancien Régime et perspectives de recherche historique : Actes de la journée d’étude tenue aux Archives générales du Royaume (11-03-2013) = Het pleit is in den zak! Procesdossiers uit het ancien régime en hun perspectieven voor historisch onderzoek : Acta van de studiedag gehouden op het Algemeen Rijksarchief (11-03-2013), Brussel, Rijksarchief, 2014.

  • Sébastien DUBOIS, Inventaire des archives de l’Officialité de Liège. Dossiers de procès, 1re série (n° 1-1000) (1573-1794), Brussel, Rijksarchief, 2015 (Rijksarchief te Luik, Inventarissen, 136).

  • Sébastien DUBOIS, Inventaire des archives de la famille de Mercy-Argenteau (1334-1959), Brussel, Rijksarchief, 2009, 2 vol. (Rijksarchief te Luik. Inventarissen, 110).

  • Sébastien DUBOIS, Inventaire des archives de la Souveraine Justice des Échevins de Liège. Dossiers de procès civils, 1re série (n° 1-1600) (1529) 1578-1794, Brussel, Rijksarchief, 2013 (Rijksarchief te Luik. Inventarissen, 125).

  • Sébastien DUBOIS, L'Invention de la Belgique. Genèse d'un État-nation (1648-1830), Brussel, Éditions Racine, 2005.

  • Sébastien DUBOIS, La Révolution géographique en Belgique. Départementalisation, administration et représentations du territoire, de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle, Brussel, Koninklijke Academie van België, 2008.

  • Sébastien DUBOIS, La rectification du tracé des frontières sur les cartes des Pays-Bas autrichiens de Ferraris (1777-1779), Brussel, Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 2001.

  • Sébastien DUBOIS, Les bornes immuables de l'État. La rationalisation du tracé des frontières au siècle des Lumières (France, Pays-Bas autrichiens et principauté de Liège), Kortrijk-Heule, UGA, 1999 (Collection Anciens Pays et Assemblées d'États, 102).

  • Sébastien DUBOIS, Bruno DEMOULIN & Jean-Louis KUPPER (o.l.v.), Les institutions publiques de la principauté de Liège (980-1794), Brussel, Rijksarchief, 2012, 2 vol

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement