Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Guy Coppieters

Algemeen RijksarchiefHedendaagse Archief (ARA1 & ARA2 [Afd. 5], Oorlogsslachtoffers)

Contact

Ruisbroekstraat 2-6
1000 BRUSSEL
Tel : 025137680

Bio

Guy Coppieters (°1969) is doctor in de hedendaagse geschiedenis (VUB) en gespecialiseerd in sociale en economische geschiedenis van de nieuwste tijd.

Hij verrichtte onderzoek naar landschapsgeschiedenis, het gebruik van bedrijfsarchieven, de werking van parastatale instellingen en de machtsverhoudingen in de steenkoolsector. Dit laatste sluit aan bij zijn belangstelling voor industrie- en energiebeleid en bij uitbreiding de rol van staat in de economie.  

Als archivaris inventariseerde hij de voorbije jaren een hele reeks bestanden zoals dit van voormalig premier Wilfried Martens, de Nationale Investeringsmaatschappij, de Federale Voorlichtingsdienst of een gerenommeerde instelling voor landbouweconomisch onderzoek in Belgisch-Congo. Verder lichtte hij het archiefbeheer door bij een aantal overheidsinstellingen waaronder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, beter bekend als de "Wetstraat 16".

Taken

In mijn huidig takenpakket gaat de aandacht onder meer uit naar de inventarisatie van bestanden die een cruciale rol hebben gespeeld in de besluitvorming tijdens de periode 1945-1990, in bijzonder de Ministerraad en de Ministeriële Comités.  

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement