Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Publicaties

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Elk jaar brengt het Rijksarchief een honderdtal nieuwe publicaties uit die u helpen bij uw archiefonderzoek, zoals archiefgidsen, inventarissen, geschiedkundige en archivalische studies, zoekwijzers, enz. Bij de Nieuwsberichten op deze website vindt u een overzicht van onze meest recente publicaties.

Een aantal publicaties is verkrijgbaar in papieren versie, terwijl andere digitaal worden aangeboden. Sommige digitale publicaties kunnen gratis in pdf-vorm worden gedownload via onze webshop of kunnen geraadpleegd worden in de leeszalen

 Ontdek onze nieuwste publicaties

Raadpleeg de zoekwijzers

Webshop

U kan alle publicaties van het Rijksarchief opzoeken in onze webshop. Klik op de tab “Publicaties” en zoek vervolgens op titel, auteur of publicatienummer (om nr. 5363 op te zoeken geeft u de nummers 5362 en 5364 in). Klik op “Opzoeken publicaties” en geef vervolgens uw e-mailadres in. In uw mailbox ontvangt u een link waarmee u de inventaris in pdf-vorm kan raadplegen.

Naar de webshop

E-books

Als wetenschappelijke instelling moet het Rijksarchief inspelen op een snel evoluerende wetenschappelijke wereld, waarin internationalisering en digitalisering centraal staan. Digitale uitgaven maken een snelle en wereldwijde verspreiding van wetenschappelijke publicaties mogelijk.

Dankzij digitale uitgaven kan het Rijksarchief bovendien een tweede leven geven aan oudere publicaties die het niet meer in voorraad heeft en waarvan een herdruk economisch niet haalbaar is, maar die nog wel gegeerd zijn bij onderzoekers.

In onze e-bookshop vindt u het huidige aanbod aan e-books van het Rijksarchief, een aanbod dat de komende jaren stelselmatig zal groeien.

Naar de e-bookshop

Archiefwinkel

U verkiest papier? Talrijke publicaties zijn ook nog steeds verkrijgbaar in papieren versie.

Contacteer de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief voor meer info.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement