Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Internationaal symposium over soepele (register)banden vroeger en nu

Texte petit  Texte normal  Texte grand
17/06/2016Theaterzaal Biekorf: Sint-Jakobsstraat 8, 8000 BruggeTarieven: € 70,00. Ex-cursisten Syntra West + leden Belgisch-Nederlands boekbandengenootschap: € 50,00Contact : cores@syntrawest.be - 078/353 653

Hoe katernen samen houden: in een omslag of band? De vraag klinkt eenvoudig; het antwoord is dat niet. CORES, het Competentieplatform voor conservatie en restauratie van boeken en archief, waarin ook het Rijksarchief participeert, organiseert met Syntra West en FARO een internationaal symposium over soepele (register)banden vroeger en nu.

Het CORES-symposium wil recht doen aan de boeiende wereld van eenvoudige banden. Invalshoeken die aan bod komen zijn terminologie, technieken en structuren bij gebruiksbanden, naast conservatie en restauratie, geschiedenis en hedendaagse bandcreaties. Internationale experten geven lezingen, restauratoren delen hun ervaringen over concrete restauraties, en Brugse archieven en bibliotheken laten in eigen huis hun banden zien. Met dit symposium wil Cores een tweejaarlijks platform creëren voor kennisuitwisseling onder restauratoren die met boeken en archief werken, in nauwe samenhang met collectiebeheerders en experten in papieren erfgoed.

Programma

 • 9u30 - 9u40        Inleiding
                           Michel Nuyttens, voorzitter CORES
   
 • 9u40 - 10u30      Books for all seasons: limp bindings and early modern booktrade
                           Nicholas Pickwoad (ENG), Ligatus project
   
 • 10u30 - 11u00     Registerbanden: een bijzondere toepassing van limp bindings
                           
  Noel Geirnaert (BEL), stadsarchivaris Brugge
   
 • 11u00 - 11u30     Simple designs for paper covers
                           
  Lara Speroni (ENG), zelfstandig restaurator
   
 • 11u30 - 12u00     Ervaringen bij het gebruik van nieuwe materialen bij de restauratie
                            van perkamenten banden

                            Herre de Vries (NED), zelfstandig restaurator
   
 • 12u00 - 12u30     The interaction between conservation techniques and design
                            Sün Evrard (FRA), zelfstandig boekbindster
   
 • 12u30 - 13u30      Lunch
   
 • 13u30 - 15u15      Break-out sessies: Uit de restauratiepraktijk
                                
  Keuze A
                                 1. Crux en satisfactie: struikelblokken bij de conservering van
                                     flexibele perkamenten banden
                                    
  Marijn de Valk (NED), zelfstandig restaurator
                                 2. Conservatie van een Italiaanse composietatlas uit de 16de eeuw
                                    
  Guy De Witte (BEL), De Zilveren Passer
                                 Keuze B
                                 1. Conservatie en restauratie van Brugse Archiefbanden door
                                     docenten en cursisten van Cores

                                     Martine Eeckhout (BEL), zelfstandig restaurator, CORES-docent
                                 2. Conservatie van registerbanden
                                    
  Ann Peckstadt (BEL), zelfstandig restaurator
   
 • 15u30 -16u30      Plaatsbezoeken in Brugge: collecties met registerbanden
                            Stadsarchief, Rijksarchief, OCMW-archief, Bisschoppelijk archief
   
 • 17u00 - 18u00     Afsluitende receptie, aangeboden door stadsbestuur Brugge
   

De lezingen van buitenlandse sprekers worden in het Engels gehouden.


Praktisch

 • Datum? Vrijdag 17 juni 2016
 • Plaats? Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge
 • Toelichting bij de lezingen? Meer info over de sprekers? Inschrijvingen? www.coressymposium.be
 • Deelnameprijs? € 70,00 (Ex-cursisten Syntra West en leden van het Belgisch-Nederlands boekbandengenootschap betalen € 50,00)
   

Het CORES-symposium is een organisatie van Syntra West in samenwerking met de Stuurgroep CORES en FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.

Te downloaden
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement