Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nog eens 600 meter patrimoniumdocumentatie ontsloten in het kader van SATURN

Texte petit  Texte normal  Texte grand
31/03/2023 - Inventarisatie - Publicaties - Aanwinsten - Rijksarchief te Hasselt - Rijksarchief te Brugge - Rijksarchief te Leuven

Het voorbije decennium hebben de archiefploegen van het SATURN-project al tientallen kilometers archief van de FOD Financiën verwerkt. SATURN levert het Rijksarchief niet alleen mooie aanwinsten op, het schept ook – letterlijk en figuurlijk – ruimte voor de FOD Financiën om de werking te verbeteren en de digital turn te maken. Momenteel zijn er vier SATURN-archiefploegen actief: één in Vlaanderen, één in Wallonië en twee in Brussel. Voor Vlaanderen werden recent 10 inventarissen gepubliceerd van de registratiekantoren van Izegem, Roeselare, Diest, Dilbeek, Asse en Bilzen, en van de hypotheekkantoren van Tongeren, Oostende en Ieper. Samen ontsluiten deze 10 inventarissen bijna 650 strekkende meter archief!

Het SATURN-project richt zich op archieven uit de 19de en 20ste eeuw van de FOD Financiën, met een specifieke focus op de afdeling patrimoniumdocumentatie. Die archieven bieden interessante – vaak onderbelichte – onderzoeksmogelijkheden. Zo kunnen bijvoorbeeld de eigendomswijzigingen van onroerende goederen in België vanaf 1798 volledig gereconstrueerd worden aan de hand van de hypothecaire registers.

De tien nieuwe inventarissen hebben betrekking op een specifieke tak van de FOD Financiën: de registratie- en hypotheekkantoren, anno 2023 samengevoegd onder de noemer ‘Kantoren Rechtszekerheid’. De registratiekantoren waarborgen het registratie- en successierecht. Het hypotheekkantoor verzekert de hypothecaire rechten, waarbij een exacte kopie genoteerd wordt van de notarisakte.

Het doel van het registratierecht is om bedrog tegen te gaan door akten ‘echt’ te laten verklaren via een registratie. De akte wordt daarbij samengevat en de minuut van de akte wordt voorzien van een stempel met verwijzing naar de registratie.

De archieven

Binnen het registratiearchief zijn er verschillende interessante reeksen. Het register van openbare burgerlijke akten (reeks 5) en het register van onderhandse akten (reeks 6) spannen de kroon. In reeks 5 zijn onder meer volgende zaken terug te vinden: datum van registratie, aard van de akte (verkoop, openbare verkoop, etc.), samenvatting van de akte en naam van de notaris. Bij de onderhandse akten (reeks 6) kan je akten vinden met betrekking tot verhuur, verkoop, muurverdeling, afpaling van gronden, etc. Ook de erfenisaangiften (reeks 187) bevatten een schat aan informatie, tot in het grootste detail. Deze reeksen zijn van cruciaal belang om de geschiedenis van een onroerend goed te achterhalen.

Het hypotheekarchief is iets beperkter in aantal reeksen, maar is ter compensatie erg omvangrijk. Niet te verwonderen wanneer de hoofdreeks ‘het register der overschrijvingen (reeks 72)’ bestaat uit kopieën van alle akten met betrekking tot overdracht van onroerende goederen (onder levenden) voor een bepaald gebied. Al zijn deze akten veelal ook terug te vinden bij de notaris voor wie de akte verleden werd.

Op het eerste zicht lijken deze archieven erg technisch. Ze bevatten echter een weelde aan informatie, niet alleen over genealogie, maar ook over huizengeschiedenis.

De inventarissen

Je kan de inventarissen gratis downloaden in pdf-formaat door op de titel te klikken. 

In het Rijksarchief Brugge

In het Rijksarchief Hasselt

In het Rijksarchief Leuven

Leestips

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement