Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van de familie Lindemans-de Waepenaert: van onderwijs tot lokale geschiedenis en genealogie

Texte petit  Texte normal  Texte grand
28/02/2023 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Ruim tien jaar geleden besloot de familie Lindemans om haar archief in bewaring te geven aan het Algemeen Rijksarchief. Dankzij inventarisatie is dit familiearchief nu beschikbaar voor historisch onderzoek. De oudste sporen van de familie Lindemans gaan terug tot de tweede helft van de 14de eeuw. De onderzoeksmogelijkheden van dit familiearchief? Onderwijsgeschiedenis, lokale geschiedenis, genealogie en familiekunde.

De hoofdmoot van het archief bevat archivalia van de familie Lindemans en de familie de Waepenaert, verwant met de familie Lindemans door het huwelijk van Aloysius Antoon (Louis) Lindemans met jonkvrouw Constance Sophie Benoîte Marie de Waepenaert de Kerrebrouck, in 1886 in Grembergen.

De oudste sporen van de familie Lindemans gaan terug tot de tweede helft van de 14de eeuw. De familie is aanvankelijk vooral actief in de landbouw en de ambachten, in Bierbeek en Herent. Later tref je ook Lindemansen aan in de gerechtelijke ambtenarij of het notariaat, in Antwerpen, Brussel en Dilbeek.

De meeste stukken zijn echter afkomstig van de tak van de familie die vooral in het onderwijs actief is. Petrus Arnoldus sticht in 1713 een school in Ledeberg (Pamel). In 1829 richten de zussen Barbara Hendrica en Pauline Lindemans er een apart meisjespensionaat op. Antonius Petrus Lindemans wordt op zijn beurt directeur van het pensionaat van Bever in Opwijk. Jan Lindemans, kleinzoon van Antonius Petrus, klimt in 1919 op tot directeur van het Hoger Normaal Instituut voor Landbouwhuishoudkunde van Laken. Zijn zoon, ook een Jan, is in 1969 medestichter van de Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius in Brussel, de latere Katholieke Universiteit Brussel (KUB), nu KU Leuven campus Brussel. Hij is de eerste rector van deze universiteit, van 1969 tot 1982. Leo Lindemans is dan weer vooral bekend omwille van zijn politieke activiteiten: van 1958 tot 1981 zetelt hij in de Kamer en Senaat voor de CVP. En hij zet zich actief in voor de positie van de Vlamingen in Brussel.

Verschillende leden van de familie hebben een bijzondere interesse voor lokale geschiedenis, genealogie en familiekunde, wat ook zijn neerslag vindt in het archief.

Van de familie de Waepenaert kan je stukken raadplegen die teruggaan tot de 16de eeuw, o.a. van afstammelingen die aanzienlijke ambten bekleden in de Landen van Aalst, Dendermonde of Waas, of een functie uitoefenen in de Grote Raad van Mechelen. Andere familieleden beoefenen vooraanstaande geestelijke functies.

Het archief van de familie Lindemans-de Waepenaert is raadpleegbaar in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief. De raadplegingsvoorwaarden staan vermeld in de inventaris.

De inventaris

Je kan deze inventaris, die enkel digitaal verschijnt, zowel raadplegen via onze online zoekomgeving als downloaden als pdf via onze webshop. Beide opties zijn gratis.

DE MECHELEER Lieve, Inventaris van het archief van de familie Lindemans-de Waepenaert, reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 701, publicatie nr. 6354, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2023.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement