Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

2.789 affiches van het Antwerpse provinciebestuur geïnventariseerd en online

Texte petit  Texte normal  Texte grand
07/11/2022 - Inventarisatie - Digitalisering - Publicaties - Rijksarchief te Antwerpen

Het Rijksarchief Antwerpen bewaart heel wat affiches van het provinciebestuur van Antwerpen. Sommige affiches werden door de archiefdienst van de provincie Antwerpen als één verzameling samengebracht. In 2013 werd deze verzameling van 2.789 affiches naar het Rijksarchief overgebracht. Sinds 2021 zijn de affiches dankzij de publicatie van een catalogus raadpleegbaar in onze leeszaal in Antwerpen. En nu zijn ze ook geïntegreerd in onze online zoekomgeving.

Het gaat zowel om affiches die afkomstig zijn van de provincie Antwerpen zelf als om affiches die door de provincie werden aangekocht, zoals bijvoorbeeld de affiches van de nv Sportpaleis.

De verzameling heeft betrekking op de (gemeenten van de) provincie Antwerpen en bestrijkt de periode 1905-2009, inclusief affiches van voor, tijdens en na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Een aanzienlijk deel van de collectie komt voort uit de promotie die de provincie voerde voor de culturele activiteiten die ze ontplooide. Vooral de affiches uit de collectie van het Provinciaal Centrum Arenberg vallen op door hun grote aantal. De affiches van het Reizend Volkstheater zijn hieraan verwant. Ook de verschillende provinciale musea maakten via affiches promotie voor tentoonstellingen.

De affiches van de lokale besturen, uitgegeven in het kader van het 100-jarig bestaan van België, vormen een categorie apart. Het zijn vaak fraai uitgegeven affiches op groot formaat, die een overzicht bieden van de activiteiten die in het kader van de centenaire in 1930 werden georganiseerd.

Nog een belangrijke collectie affiches is die van het Provinciaal Veiligheidsinstituut. Er zijn honderden affiches die als didactisch materiaal werden gebruikt om veiligheidsvoorschriften op het werk en/of thuis te promoten. Een aanzienlijk deel van de collectie bestaat uit affiches van veiligheidsinstituten uit Nederland, Duitsland en Amerika. In dezelfde lijn zijn er affiches ter bestrijding van tuberculose, pokken en venerische ziekten. De openbare gezondheid was immers een belangrijk aandachtspunt voor het provinciebestuur. Aangezien in de 20ste eeuw sport en recreatie belangrijker werden, speelde ook op dit terrein het provinciebestuur van Antwerpen een rol. Deze verzameling bevat onder meer affiches van de Olympische Spelen in 1920, de wereldtentoonstelling van 1930, het Provinciaal Domein Zilvermeer en de nv Sportpaleis.

Ook de beide wereldoorlogen hebben heel wat affiches gegenereerd.

   

   

De catalogus

De catalogus is in papieren versie voor € 15,00 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief en in het Rijksarchief Antwerpen, of kan besteld worden via publicat@arch.be. Je kan de inventaris ook gratis downloaden in pdf-formaat via onze webshop of online raadplegen via onze zoekrobot.

WILLEMS Bart, Catalogus van de verzameling affiches van de provincie Antwerpen (1905-2009), reeks Inventarissen Rijksarchief te Antwerpen nr. 110, publicatienr. 6149, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2020.

​Ontdek ook andere publicaties van het Rijksarchief.

Raadpleeg online

Leestips

  • SWEETLOVE William, Inventaris van het Reizend Volkstheater en de Vrienden van het Reizend Volkstheater 1932-2009 (vnl. 1945-1991), reeks Inventarissen Rijksarchief te Antwerpen nr. 106, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2020.
  • WILLEMS Bart, Inventaris van het archief van het departement van de Twee Neten en de provincie Antwerpen, reeksen J en K, (1615) 1794-1910 (vnl. 1794-1860, reeks Inventarissen Rijksarchief te Antwerpen nr. 73, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2013.
  • WILLEMS Bart, m.m.v. VERHEEKE F., Plaatsingslijst van het archief van de provincie Antwerpen (1779) 1797-2010 (vnl. ca. 1930-1980). Overdracht 2013, Brussel, 2015 (digitale inventaris).
  • WILLEMS Bart, Inventaris van archieven betreffende de Tweede Wereldoorlog, afkomstig van de provincie Antwerpen, 1931-1975 (vnl. 1939-1945), reeks Inventarissen Rijksarchief te Antwerpen nr. 101, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2018.
  • WILLEMS Bart, Inventaris van de registers van de provincie Antwerpen (incl. rechtsvoorgangers en commissies), (1675) 1795-2003, reeks Inventarissen Rijksarchief te Antwerpen nr. 107, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2020.

Update pagina: 7 november 2022

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement