Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van de kasselrij Ieper keert terug naar het Rijksarchief Brugge

Texte petit  Texte normal  Texte grand
02/09/2022 - Onderzoek - Aanwinsten - Rijksarchief te Brugge

In de loop van juli en augustus werd het archief van de kasselrij Ieper overgebracht van het stadsarchief van Ieper naar het Rijksarchief Brugge, waar het vanaf 15 september raadpleegbaar is. Een ware goudmijn voor genealogen en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Westhoek.

Een kasselrij of burggraafschap vormde de belangrijkste militaire, gerechtelijke en bestuurlijke indeling van het graafschap Vlaanderen, georganiseerd rond een grafelijke burcht. Aanvankelijk installeerde Boudewijn IV van Vlaanderen vier kasselrijen: Brugge (Brugse Vrije), Gent (Oudburg), Sint-Omaars (Saint-Omer) en Doornik. Het aantal kasselrijen werd later verder uitgebreid. De kasselrijen bleven als bestuurlijke en gerechtelijke indeling voortbestaan tot het einde van het ancien régime.

Het archief van de kasselrij Ieper kende een bewogen geschiedenis. In 1852 droeg de rechtbank van eerste aanleg van Ieper een grote hoeveelheid archief van de kasselrij en diverse heerlijkheden en parochies in dit plattelandsdistrict over aan het Rijksarchief Brugge. Hierdoor ontsnapten deze documenten tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het verschrikkelijke lot dat het oud archief van de stad Ieper, dat bijna volledig werd vernietigd, onderging. In 1992 gaf het Rijksarchief het archief van de kasselrij voor dertig jaar in bewaring aan het Ieperse stadsarchief. In de zomer van 2022 keerde het terug naar Brugge.

Het logistieke aspect van deze overdracht was niet te onderschatten. Het bijzonder rijke archief van de kasselrij Ieper omvat ongeveer 315 strekkende meter aan archiefdozen en losse registers en banden. Deze werden door een medewerker van het Rijksarchief Brugge en enkele jobstudenten op palletten geplaatst en van beschermende wikkelfolie voorzien. Vervolgens konden de gevulde palletten naar Brugge worden vervoerd. In totaal waren er drie transporten per vrachtwagen nodig om het volledige kasselrijarchief op zijn bestemming te krijgen.

Eenmaal het archief ter plaatse was aangekomen, werd het met de hulp van jobstudenten in het magazijn geplaatst. Op dit moment worden alle noodzakelijke gegevens (zoals de vindplaatsen in het depot) ingevoerd in het archiefbeheerssysteem SAM, zodat de stukken geraadpleegd kunnen worden in de leeszaal van het Rijkarchief Brugge. Voorlopig kunnen onderzoekers en genealogen hierbij gebruikmaken van de inventarissen die door het stadsarchief van Ieper werden opgesteld. Binnenkort zullen deze inventarissen ook via de zoekwebsite van het Rijksarchief raadpleegbaar zijn.

Het archief van de kasselrij Ieper is een ware goudmijn voor genealogen en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Westhoek. In dit archief bevinden zich onder meer grote aantallen dossiers van processen die voor de schepenbank van de kasselrij werden gevoerd, staten van goed van inwoners van de kasselrij, en rekeningen en wettelijke passeringen van diverse parochies en heerlijkheden.

   

 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement