Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/09/2022 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Antwerpen

Het archief van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen (correctionele zaken) dat tussen 1939 en 1989 aan het Rijksarchief Antwerpen/Beveren werd overgedragen, is via een nieuwe online inventaris toegankelijk gemaakt voor onderzoek. Cijfers zeggen niet alles, in dit geval echter tonen ze wél het soortelijk gewicht aan van het archiefbestand: maar liefst 426 strekkende meter archief, 41.414 archiefbeschrijvingen en een publicatie die 2.209 pagina’s telt. 

De grote omvang is het gevolg van het feit dat de documenten een lange periode omspannen: van de Franse tijd tot 1958. Maar ook én vooral omdat ervoor geopteerd is om dossier per dossier te beschrijven. Dat was een werk van lange adem en tevens een collectief project. Maar het resultaat is dat voortaan thematische, chronologische en geografische zoekopdrachten gecombineerd kunnen worden.

De correctionele rechtbank van Antwerpen is bevoegd voor feiten gepleegd in het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen. Het bestand bestaat in hoofdzaak uit rechtsplegingsdossiers en toegangen tot deze dossiers, vonnisboeken en zittingsbladen.

Concreet gaat het om misdrijven tegen de openbare orde, zoals feiten gepleegd in de context van de Franse en Belgische Revolutie, minachting voor de nieuwe openbare functionarissen en eveneens feiten inzake landloperij (vagabondage), aanslagen op de goede zeden (zoals prostitutie, de verkoop van onzedige publicaties (porno), vruchtafdrijving of openbare zedenschennis), economische fraude, smokkelpraktijken en kansspelen. Diefstal en oplichting vormen dan weer de voornaamste categorieën onder de vermogensdelicten. Daarnaast zijn er de talloze misdrijven tegen personen in de vorm van vrijwillig of onvrijwillig fysiek geweld, verbaal geweld in de vorm van beledigingen, of verwondingen opgelopen in het verkeer. Ook van vele zeelui die hun schip verlieten in de hoop een beter leven op te bouwen in Amerika zijn dossiers in dit archiefbestand terug te vinden.

   

Raadplegingsvoorwaarden

Voor de raadpleging van archieven jonger dan 100 jaar van de correctionele rechtbank van Antwerpen is de schriftelijke toelating vereist van de procureur-generaal bij het hof van beroep van Antwerpen.

De inventaris

De inventaris van het archief van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen kan gratis online worden geraadpleegd en gedownload. Wegens de omvang van de inventaris was het technisch onmogelijk om de inventaris als één geheel op te laden in onze online zoekomgeving. De inventaris is via de zoekwebsite bijgevolg in vier delen opgesplitst. Downloaden in zijn geheel kan wél.

PRENEEL Marij, WILLEMS Bart, BEULLENS Ingrid en VAN GEYSTELEN Theo, Inventaris van het archief van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen: Correctionele rechtbank: Oud bestand (1795-1958), reeks Inventarissen Rijksarchief te Antwerpen nr. 112, publicatie nr. 6285, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2022. 

Ontdek meer

Een complementair archiefbestand bevat de archieven van de burgerlijke zaken.

WILLEMS Bart, Inventaris van het archief van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen. Burgerlijke rechtbank. Oud bestand, 1795-1957, reeks Inventarissen Rijksarchief te Antwerpen nr. 90, publicatie nr. 5801, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2017.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement