Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

België op de bon: het archief van het Bestuur der Controlediensten

Texte petit  Texte normal  Texte grand
11/06/2021 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

De Duitse inval van mei 1940 ontwrichtte de voedselbevoorrading in België. De controle op de bevoorrading en rantsoenering werd in de zomer van 1941 toevertrouwd aan een Bestuur der Controlediensten. De inventaris van de archieven van dit bestuur, bewaard in het Algemeen Rijksarchief, rolde zopas van de persen: een must voor alle historici en heemkundigen die met de bezettingsperiode bezig zijn!

De Duitse inval van mei 1940 ontwrichtte de voedselbevoorrading in België. Om hongersnood te voorkomen, voerde de overheid een politiek van prijszetting en verplichte leveringsquota voor boeren. De controle op de bevoorrading en rantsoenering werd in de zomer van 1941 toevertrouwd aan een Bestuur der Controlediensten. Gedurende iets meer dan drie jaar zou dit bestuur inbreuken op de ravitaillering opsporen en verbaliseren. Om efficiënt te kunnen optreden, kende het naast een hoofdbestuur ook buitendiensten in de provincies, districten en gewesten.

Het archiefbestand vormt een uitgelezen bron voor de studie van de Belgische samenleving en de voedselverdeling tijdens de bezetting. Wie een algemeen beeld van de controles over het hele land wil krijgen, kan beroep doen op de rapporten en dossiers van het hoofdbestuur. De talloze registers van processen-verbaal en inbeslagnames op lokaal niveau maken het controlebeleid dan weer “tastbaar” én kwantificeerbaar. Historici en heemkundigen die de bezettingsperiode van een bepaalde stad of regio willen bestuderen, zullen dus zeker hun gading vinden in dit archief.

De archieven van het Bestuur der Controlediensten en Vereffeningsdienst zijn raadpleegbaar in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief.

   

De inventaris

De inventaris is in papieren versie voor € 12,00 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kan besteld worden via publicat@arch.be. Je kan de inventaris ook gratis downloaden in pdf-formaat via onze webshop.

Lees ook

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement