Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Te ontdekken: 4.600 plannen van openbare gebouwen in de provincie Namen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
12/05/2021 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Namen

Het archief van de provinciearchitect en de dienst voor gebouwen van de provincie Namen, bewaard in het Rijksarchief Namen, bevat 32 strekkende meter dossiers en ruim 4.600 plannen van openbare gebouwen in Namen. De inventaris van dit archief is zopas verschenen. Binnenkort volgt een analytische inventaris van de plannen.

Het archief van de provinciearchitect en van de technische dienst voor gebouwen van de provincie Namen werd gevormd vanaf 1875, bij de indiensttreding van provinciearchitect Pierre Boveroulle. Hoewel de functie van provinciearchitect veel ouder is en teruggaat op een Franse structuur – de departementsarchitect, die bijvoorbeeld actief was in het departement Samber en Maas in 1806 – is het pas vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw dat een echte dienst werd opgericht, die zijn archieven systematisch ging ordenen en bewaren.

Deze organisatie hield verband met de afkondiging van een nieuw reglement waarmee dergelijke diensten werden gecentraliseerd en de activiteiten van de provinciearchitect werden gewijzigd. Voortaan stond hij voornamelijk in voor toezicht en advies bij werken aan openbare gebouwen.

Voor de periode 1875-1914 bieden de minuten en schetsen uit de verslagen van provinciearchitect Pierre Boveroulle een overzicht van de constructie van overheidsgebouwen in de provincie. Het grootste deel van het archief bestaat uit dossiers over werken aan gebouwen van de gemeenten en de provincie in de periode 1875-1950. Het archief bevat voornamelijk briefwisseling, dienstorders, affiches en stukken over gunningen, verslagen van oplevering, nota’s, kopieën van documenten opgesteld door het gemeente- of provinciebestuur.  

De foto’s en talrijke plannen in de dossiers zijn vaak artistieke pareltjes. De meeste ervan zijn ondertekend door architecten uit de provincie Namen zoals Louis Lange, Alexandre Simon, Édouard Frankinet, Firmin Dony, Jules Cornille, Georges Puissant, enz., maar je vindt er ook namen van andere befaamde Belgische architecten zoals Lambert Blandot, Fritz Seeldrayers, Henry Van de Velde, Michel Polak, Auguste Cador, …

Bij het inventariseren werd beslist om deze plannen uit de dossiers te lichten, om ze te vlakken, indien mogelijk te restaureren, en ze daarna te bewaren in aangepaste kasten. Ze zullen worden beschreven in een analytische inventaris die binnenkort wordt gepubliceerd. Intussen kunnen ze via het archiefnummer worden geraadpleegd in het Rijksarchief Namen, samen met het bijhorende dossier. De aanwezigheid van plannen wordt in de inventaris vermeld bij de secundaire beschrijvingselementen.

   

 

De inventaris

De inventaris is in papieren versie voor € 30,00 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief, in het Rijksarchief Namen, of kan besteld worden via publicat@arch.be. Je kan de inventaris ook gratis downloaden in pdf-formaat via onze webshop.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement