Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van de Kortrijkse Sint-Rochusparochie geïnventariseerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
02/02/2021 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Kortrijk

In het Rijksarchief te Kortrijk werd recent de inventarisatie voltooid van het archief van de Kortrijkse Sint-Rochusparochie, in 2017 overgebracht naar het Rijksarchief. Steeds meer kerken en pastorieën komen leeg te staan of gaan over in particuliere handen. Zo werd de Sint-Rochuskerk recent verkocht aan een familie die er zijn kunstcollectie wil onderbrengen. De nieuwe inventaris geeft blijk van de rijke geschiedenis van deze kerk en parochie, die teruggaat op de middeleeuwse kapel van Walle.

Het voormalige gehucht Walle is nu een stadswijk van Kortrijk. Het werd bekend dankzij Hugo Claus, die er niet alleen opgroeide, maar het ook als decor gebruikte voor zijn roman Het verdriet van België. Walle werd in 1861 een volwaardige parochie, met als patroonheilige Sint-Rochus. De nieuwe kerk werd ingewijd in 1864. Het was de derde parochie die in Kortrijk werd opgericht, na die van Sint-Maarten en Onze-Lieve-Vrouw.

Het archief uit de periode 1639-1994, goed voor 9,5 strekkende meter, geeft een goed beeld van het rijke roomse leven in een stadsparochie. De bouw van de kerk en van kapellen, maar ook de oprichting van nieuwe parochies is bijzonder goed gedocumenteerd. Het parochiale leven is echter meer dan gebouwen. We vinden in het archief ook documenten terug over alle facetten van de godsdienstpraktijk, maar net zo goed over het verenigingsleven. Denk maar aan de plaatselijke jeugd- of seniorenverenigingen. De kerk telde bovendien een tiental broederschappen en congregaties, waarvan eveneens archief bewaard bleef.

De inventaris

De inventaris werd gerealiseerd door vrijwilligster Helena Demeestere en archivaris Hendrik Callewier. De inventarisatie kadert in een ruimer project, dat als doel heeft de parochiearchieven van de regio Kortrijk systematisch over te brengen naar het Rijksarchief voor permanente bewaring en inventarisatie.

De inventaris is in papieren versie voor € 3,00 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief en in het Rijksarchief te Kortrijk. Bestellen kan via publicat@arch.be. Je kan de inventaris ook gratis raadplegen online.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement