Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Kadasterplannen uit Bergen beschreven

Texte petit  Texte normal  Texte grand
06/10/2020 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Bergen

Heel wat plattegronden uit het archief van de kadastercontrole van Bergen, in 2011 overgebracht naar het Rijksarchief te Bergen, werden nog niet opgenomen in de inventaris van dit archief die in 2013 verscheen. Ze moesten eerst stuk voor stuk in detail worden beschreven. Dankzij vrijwilligster Arlette Dendal is dit titanenwerk intussen gebeurd en zijn nu ook deze plannen raadpleegbaar.

Het gaat om plannen die door bouwheren of door het departement Openbare Werken werden voorgelegd aan de kadastercontrole. Tussen de plannen zitten iconische bouwwerken van de stad Bergen (stadhuis, schouwburg, bioscopen, polytechnische faculteit, eilandje Grote Markt, enz.), maar ook van ondernemingen uit omliggende gemeenten (walserijen van Jemappes, cementfabrieken van Obourg).

Dankzij de nauwgezette beschrijvingen en opmetingen door vrijwilligster Arlette Dendal zijn deze plannen nu ook raadpleegbaar. Vooral voor architectuurstudenten zijn ze zeer interessant.

De inventaris

De inventaris is enkel digitaal beschikbaar. Je kan de inventaris gratis downloaden in pdf-formaat via onze webshop.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement