Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Waalse gemeentearchieven versneld geïnventariseerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/06/2020 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Aarlen

Het project Lokaal archief Wallonië, waarbij geïnteresseerde gemeenten geholpen worden om hun historisch archief over te brengen naar het Rijksarchief, loopt al een tiental jaar. Door de lockdown konden onze mobiele archiefploegen die in het kader van dit project actief zijn, niet meer op stap. Maar dat betekende wel dat de publicatie van inventarissen in een stroomversnelling terecht kwam.

De lockdown heeft belangrijke gevolgen gehad voor de organisatie van de taken van de ambulante archivarissen die instaan voor het project. Van de ene dag op de andere kon niet meer gewerkt worden in de gebouwen van de gemeenten. Het was ook niet meer mogelijk in de verschillende diensten presentaties te geven over de bewaartermijnen die de archiefselectielijsten voorzien voor het archief van gemeenten en OCMW’s, noch om teams van technici in te zetten voor de overbrenging van archief naar het Rijksarchief. 

Maar de voorbije maanden, waar telewerk werd afgewisseld met activiteiten in de archiefdepots, werden gebruikt om vooruitgang te boeken in een ander aspect van onze opdrachten: de opmaak/redactie en publicatie van inventarissen van lokaal archief. Meer dan dertig inventarissen of maar liefst 2400 bladzijden werden afgewerkt!

 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement