Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Rijksarchief in 2019 op het Europese toneel

Texte petit  Texte normal  Texte grand
10/12/2019 - Onderzoek - Evenementen - Algemeen Rijksarchief

Net zoals de voorbije jaren nam het Rijksarchief in 2019 deel aan diverse Europese initiatieven en evenementen: niet enkel om de Belgische archiefsector te vertegenwoordigen, maar ook om best practices van andere Europese archiefinstellingen mee te nemen in de uitbouw van het Belgisch archiefbeleid en -beheer.

De halfjaarlijkse vergaderingen van de European Archives Group (EAG) – een expertengroep met nationaal archivarissen (of hun vertegenwoordiger) van alle lidstaten en geassocieerde landen van de Europese Unie – gingen in 2019 door in Boekarest en in Helsinki. Bovenaan de agenda stonden de mogelijkheden en de noden van digitale archivering (e-archiving, archiving by design) en de implicaties van recente EU-wetgeving voor archiefdiensten, zoals deze inzake gegevensbescherming, auteursrechten en naburige rechten, open data en het hergebruik van overheidsinformatie.

Het digitaal documentair erfgoed zo ruim mogelijk toegankelijk maken voor gebruikers uit heel Europa en erbuiten is de kerntaak van Europese initiatieven zoals Archives Portal Europe (APE) en DARIAH, de Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities. Archivarissen van het Rijksarchief zijn bij beide nauw betrokken, zowel als leden van stuurorganen als bij de effectieve realisatie van de plannen en projecten. Archives Portal Europe is steeds op zoek naar bijkomende inhoud én naar nieuwe partners: archiefinstellingen die hun archiefmateriaal willen aanbieden via het meertalige portaal. De website wordt momenteel volledig vernieuwd en zal veel gebruiksvriendelijker worden en nog meer zoekmogelijkheden en tools bevatten. Lancering is voorzien in de lente van 2020! APE werkt ook samen met Europeana om een gemeenschappelijke digitale infrastructuur voor het cultureel erfgoed van Europa te ontwikkelen. Archiefinstellingen die meer willen weten over alle mogelijkheden, nemen best snel contact op met de Belgische ‘country managers’ van APE.

Al deze aandacht voor digitale mogelijkheden en moeilijkheden mag zeker niet het idee wekken dat archivarissen geen oog meer zouden hebben voor andere aspecten van hun opdracht. Dat bewijst het thema van het jaarlijks Internationaal Archiefsymposium, dat in 2019 door het Rijksarchief te Leuven werd georganiseerd: ‘Archieven en wetenschappelijk onderzoek’. De Conférence Internationale Supérieure d’Archivistique 2019, die jaarlijks wordt georganiseerd door de Service Interministériel des Archives de France (SIAF), stond op zijn beurt helemaal in het teken van een zeer actueel en delicaat vraagstuk: ‘Des archives coloniales à une mémoire partagée/From Colonial Archives to a Shared Heritage’. De bijdragen aan deze beide conferenties zullen in de loop van 2020 (online) worden gepubliceerd.

Het Rijksarchief is ook de officiële Belgische vertegenwoordiger binnen de International Commission for the International Tracing Service (ICITS), het meest omvangrijke archief- en onderzoekscentrum over slachtoffers en overlevenden van het nazisme. Jaarlijks is een archivaris van de afdeling ‘Hedendaagse archieven’ present op zowel de plenaire als de begrotingsvergadering.

Rijksarchivarissen gingen niet alleen op verplaatsing, maar ontvingen ook zeer geregeld buitenlandse collega’s in de Brusselse, Vlaamse en Waalse depots. De gelegenheden waren divers: studiedagen, workshops, vergaderingen, rondleidingen, overleg ter voorbereiding van mogelijke samenwerkingsprojecten… In het kader van laatstgenoemde soort activiteiten ontving de algemeen rijksarchivaris of zijn vertegenwoordiger in 2019 ook de ambassadeurs van Polen en Kazachstan en de ‘Haut Commissaire aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l'Armée de Libération du Royaume du Maroc’.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement