Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van de Orde der Geneesheren en van de Orde der Apothekers raadpleegbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
28/11/2019 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Het archief van de Orde der Geneesheren en van de Orde der Apothekers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden opgericht, is dankzij twee nieuwe inventarissen raadpleegbaar in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief: fantastisch nieuws voor wie onderzoek wil doen naar de geschiedenis van deze beide beroepsgroepen tijdens de Duitse bezetting.

Op aandringen van de Duitse overheden richtte Gerard Romsée, secretaris-generaal voor Binnenlandse Zaken, in november 1941 een Orde der Geneesheren en een Orde der Apothekers op. Vanaf dat ogenblik trachtten deze verenigingen, in samenwerking met de bezetter, beide beroepsgroepen structuur te geven en profileerden ze zich als de eerstelijns gesprekspartners met de Duitsers. Beide Orden, die meer en meer in de collaboratiesfeer terechtkwamen, intervenieerden in talrijke domeinen zoals de registratie en de omkadering van artsen, steun aan wie vrijwillig in Duitsland ging werken, deontologie en medische praktijk, identificatie van Joodse geneesheren, enz.

De Orde der Geneesheren en de Orde der Apothekers (en hun rechtsvoorgangers) werden na de bevrijding opgeheven en hun archief werd meegenomen door de Colleges die belast waren met hun vereffening. Het archief bevindt zich vandaag in het Algemeen Rijksarchief. Hoewel het slechts fragmentarisch is, bevat het toch talrijke belangrijke stukken, met name individuele gegevens van honderden artsen en apothekers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in België werkzaam waren.  

De inventarissen

De inventarissen zijn te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. Je kan ze ook gratis downloaden door te klikken op de titels hieronder of ze raadplegen via onze zoekrobot.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement