Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van minister van Staat Pierson raadpleegbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/10/2019 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Sinds 1831 wordt aan Belgische politici van wie de loopbaan een stempel heeft gedrukt op de geschiedenis van ons land de titel van “minister van Staat” verleend. Het Algemeen Rijksarchief bewaart het archief van een dertigtal ministers van Staat, waaronder Charles Rogier, Frans Schollaert, Henri Jaspar, Pierre Harmel en Wilfried Martens. Recent is aan dit rijtje het archief van Marc-Antoine Pierson toegevoegd.

Marc-Antoine Pierson (1908-1988) was vanaf 1952 voor de PSB lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor het arrondissement Brussel, werd in 1965 minister van Economische Zaken en zetelde van 1968 tot 1978 in de Senaat als gecoöpteerd senator. Pierson was advocaat, politicus, professor in de rechten, een invloedrijk lid van de socialistische partij én schrijver.

Het is vooral zijn schrijverschap dat prominent aanwezig is in de documenten die hij naliet, maar ook de archiefstukken over zijn politieke loopbaan zijn zeker de moeite waard. Zijn memoires weerspiegelen een politiek parcours vol debatten over taalkwesties en de economische crisis. In de jaren 1970 streed hij ervoor om zwangerschapsonderbreking uit de strafwet te halen. 

De archieven van Pierson, bewaard in het Algemeen Rijksarchief, zijn vrij raadpleegbaar.

De inventaris   

BAYERS Elise, Inventaire des archives de Marc-Antoine Pierson (1931-1982), reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 662, Publ. 6020, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2019.

Klik op de titel om de inventaris gratis te downloaden (alleen elektronisch beschikbaar). Je kan de inventaris ook raadplegen via onze zoekrobot.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement