Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Aftrap van het Europees Time Machine-project in het Algemeen Rijksarchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/04/2019 - Onderzoek - Evenementen - Algemeen Rijksarchief

“Samenwerking – en meer nog internationale samenwerking – is een groot goed, op alle vlakken”: zo verwelkomde algemeen rijksarchivaris Karel Velle op 18 maart 2019 de meer dan 100 aanwezigen op de ‘kick-off meeting’ van het Time Machine-project, een pan-Europees initiatief dat dingt naar het statuut van ‘Flagship’ project van de Europese Commissie.

Eind 2018 werd het Time Machine-project weerhouden als een van de zes innovatieve onderzoeksprojecten die een jaar tijd en een subsidie van 1 miljoen euro kregen om een gedetailleerd traject met een looptijd van 10 jaar uit te werken.

Het Time Machine-project wil een historische ‘Google Streetview’ realiseren en steden in 4D construeren aan de hand van big data uit het verleden. Historische kaartencollecties zijn daarbij van cruciaal belang. Een van de doelstellingen van het TM-project is het ontwikkelen van tekst- en beeldherkenningstechnieken die historische kaarten automatisch zullen kunnen lezen, geolokaliseren en connecteren met andere data, zoals bijvoorbeeld boedelbeschrijvingen en schilderijen. Kortom: het inzetten van massadigitalisering en artificiële intelligentie om het Europees cultureel erfgoed gratis en voor iedereen toegankelijk te maken, via een website, maar ook via apps.

Het project focust op steden: Antwerpen en Gent/Brugge doen mee, naast Venetië, Rome, Amsterdam, Boedapest, Parijs, Napels, Utrecht, Dresden, Jeruzalem…

250 organisaties uit 33 landen zijn betrokken bij het initiatief: zowel organisaties die de knowhow ontwikkelen, zoals universiteiten, onderzoekscentra, hoogtechnologische bedrijven, als organisaties die bronnenmateriaal aanleveren: musea, bibliotheken en natuurlijk… archieven. Negentien Europese nationale/federale archiefinstellingen zijn partner, waaronder het Belgisch Rijksarchief.

Tijdens het kick-off evenement dat op 18 en 19 maart 2019 in het Algemeen Rijksarchief in Brussel doorging, werd gebrainstormd over de concrete aanpak en de uitrol van het tienjarig project. Deelnemers uit heel Europa werden ingedeeld in werkgroepen en dachten creatief na over de inhoudelijke invulling van de drie strategische zuilen van het project:

  1. ‘ Science and Technology’
  2. ‘Time Machine Operation’
  3. ‘Exploitation Avenues’

 

     

     

   

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement