Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Vier cartularia van de stad Chièvres gedigitaliseerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
06/02/2019 - Onderzoek - Digitalisering - Rijksarchief te Bergen

Vier cartularia van de stad Chièvres werden gedigitaliseerd en kunnen voortaan online, of in de digitale leeszalen van het Rijksarchief, worden geraadpleegd. Het gaat om fiscale registers, de voorlopers van ons kadaster, uit 1424, 1540, 1574 en 1600.

Elk cartularium is gestructureerd per plaats (straten, buitenwijken, steegjes, gehuchten). Voor elke belastbare eigendom worden inlichtingen gegeven over de eigenaar, het eigendom zelf, zijn plaats, vorige eigenaars, de begunstigde van de rente en de som die moet worden betaald. Deze vier cartularia over erfenisbelastingen die in het Rijksarchief te Bergen worden bewaard, meer bepaald in de 58,8 strekkende meter archief van de stad Chièvres, dateren uit respectievelijk 1424, 1540, 1574 en 1600. Ze werden gedigitaliseerd in circa 1.500 beelden. 

De digitaliseringsoperatie kadert binnen een gezamenlijk project van het Rijksarchief en het Waals Erfgoedagentschap (AWap, de voormalige directie archeologie van de Waalse overheidsdiensten).

Leestips:

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement