Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Stichting voor Toekomstige Generaties schenkt archieven aan het Rijksarchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
23/01/2019 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Namen

Op 22 januari 2019 heeft de Stichting voor Toekomstige Generaties 31 meter archief geschonken aan het Rijksarchief te Namen. De Stichting werd opgericht in 1998 en legt zich toe op de transitie naar een duurzaam ontwikkelingsmodel, één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw. De Stichting is een pluralistische, onafhankelijke stichting voor openbaar nut en is actief in de drie gewesten van ons land.

Het archiefbestand documenteert alle activiteiten van de Stichting sinds haar oprichting: wijzigingen in de statuten, financiering, beheer en bestuur, relaties met de media en met andere Belgische en Europese stichtingen. De acties van de Stichting vormen echter het zwaartepunt van dit archief: periodieke prijsuitreikingen, oproepen tot initiatieven, organiseren van burgerpanels, enz. Enkele thema’s die aan bod komen zijn de evolutie van het leefmilieu, klimaatverandering, brainstorming over ons voedingspatroon, aanpassing van democratische stelsels, … 

Mits een gemotiveerde aanvraag bij de Stichting kan het archief (met inachtneming van de wettelijke termijnen) worden geraadpleegd in het Rijksarchief te Namen

De inventaris

Vanaf 29 januari 2019 is de inventaris beschikbaar in de leeszaal van het Rijksarchief te Namen. En op korte termijn zal de inventaris ook online beschikbaar worden. Hou hiervoor deze pagina in het oog.

Dubois Marie-Laurence en Hendrick Annette, Inventaire des archives de la Fondation pour les Générations Futures (1996-2019).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement