Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Fusie van de Rijksarchieven in Aarlen en Saint-Hubert

Texte petit  Texte normal  Texte grand
23/02/2018 - Onze gebouwen en leeszalen - Rijksarchief te Saint-Hubert - Rijksarchief te Aarlen

Eind 2018 zullen de werken voor de uitbreiding van het depot van het Rijksarchief te Aarlen afgerond zijn. Op dat ogenblik zullen de collecties die worden bewaard in het Rijksarchief te Saint-Hubert naar Aarlen worden overgebracht. Om de verhuis zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden, zal de leeszaal in Saint- Hubert vanaf 1 maart 2018 enkel nog op donderdag geopend zijn.

De werken aan het depot van het Rijksarchief te Aarlen gaan goed vooruit. Eind 2018 moeten de uitbreidingswerken voltooid zijn. De publieke dienstverlening zal vanaf dan plaatshebben in het nieuwe gebouw terwijl het oude gedeelte een renovatiebeurt krijgt. De opslagcapaciteit van de archiefruimtes wordt meer dan verdubbeld en het gebouw zal beantwoorden aan de huidige energie- en milieunormen.

Sluiting van het Rijksarchief te Saint-Hubert

Eind 2018 wordt het Rijksarchief te Saint-Hubert gesloten. Het prachtige gebouw in de abdijwijk beantwoordt jammer genoeg niet meer aan de nodige technische en veiligheidsvereisten en heeft bovendien onvoldoende capaciteit om grote hoeveelheden archief uit de 20e eeuw op te nemen. De diensten van het Rijksarchief in de provincie Luxemburg worden bijgevolg geconcentreerd in Aarlen. Door het samenbrengen van het personeel van de twee vestigingen zal een betere dienstverlening kunnen worden geboden, in een nieuw modern kader dat zowel met de wagen als met het openbaar gemakkelijk bereikbaar is. Het nieuwe gebouw zal ook beschikken over ruimtes voor het organiseren van tentoonstellingen en evenementen.

Vanaf 1 maart 2018 is de leeszaal van het Rijksarchief te Saint-Hubert enkel nog open op donderdag, van 9.00u tot 16.30u. Op die manier kan het personeel zich toespitsen op de voorbereiding van de verhuis van de collecties (overzichten, selectie, verpakking, enz.). Zo nodig kan voor individuele lezers een aangepaste oplossing worden gezocht. Aarzel dus niet om het Rijksarchief te Saint-Hubert te contacteren per email.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement