Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van de schepenbank van Mirwart ontsloten voor onderzoek

Texte petit  Texte normal  Texte grand
20/02/2018 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Saint-Hubert

De inventarisatie van het archief van de schepenbank van Mirwart (1551-1795) heeft verrassende ontdekkingen opgeleverd. Zo blijkt dat in het verleden documenten van de schepenbank vermengd geraakten met heerlijkheidsarchief van Mirwart. De inventaris die door een vrijwilliger werd opgesteld, bevat ook een persoons- en plaatsnamenregister.

Het kasteel van Mirwart, waarvan de oorsprong teruggaat tot de 10e eeuw, bevindt zich in de provincie Luxemburg, niet ver van Saint-Hubert. In 1951 werd het gebouw aangekocht door de provincie. Sinds 1978 zijn de buitenzijde en het gelijkvloers geklasseerd als monument. In 1979 kreeg de Belgische staat het kasteel in erfpacht. Later verkocht de provincie het aan privé-investeerders.

Eertijds huisvestte het kasteel een rechtbank: de schepenbank genaamd “haute cour et justice”. De rechtbank van Mirwart beschikte over uitgebreide bevoegdheden en kon criminele straffen uitspreken (doodstraf, geseling, verbanning, inbeslagnames), geldboetes opleggen, vermanen, verplichten tot boetedoening of het maken van een pelgrimstocht, en desgevallend vrijspreken. Naast de bevoegdheden van een hooggerechtshof had de schepenbank van Mirwart ook de bevoegdheden van een leenhof en deed ze uitspraken over allerhande geschillen. Ze stond ook in voor het heffen van taksen en belastingen, organiseerde openbare verkopen en was zelfs betrokken bij het “placitum generale”. De documenten van de schepenbank werden bewaard bij de griffie.

De in totaal vijftig strekkende meter archief van het kasteel van Mirwart worden bewaard in het Rijksarchief te Saint-Hubert. In 1978 werd een eerste (onvolmaakte) inventarisering opgestart. Daarbij werd archief van de schepenbank vermengd met heerlijkheidsarchief.

In 2008 begon vrijwilliger Jean-Pol Weber onder leiding van een archivaris van het Rijksarchief te Saint-Hubert het archief van de schepenbank van Mirwart opnieuw te ordenen. Dankzij de analytische ordening van deze 2,35 strekkende meter archief kwamen documenten aan het licht die tot dan toe onder de radar waren gebleven. Het oudste stuk gaat terug tot 10 oktober 1551 en het meest recente dateert van 1795. De nieuwe inventaris over het archief van de schepenbank van Mirwart bevat ook een persoons- en plaatsnamenregister.

Jean-Pol Weber denkt eraan om verder te werken aan de herinventarisering  van het archief van het kasteel van Mirwart, goed voor meerdere tienduizenden documenten.

Inventaris

De inventaris is te koop in het Rijksarchief te Saint-Hubert, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. Hij kan ook gratis worden gedownload (als PDF) via de link op de titel van de inventaris.

WEBER Jean-Pol, Inventaire des archives du château de Mirwart : Série des cours scabinales : Haute cour et justice de Mirwart (1551-1795), reeks Inventarissen Rijksarchief te Saint-Hubert nr. 18, publ. 5823, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2018, 184 blz., € 10,00 (+ eventuele verzendingskosten).

Leestip

CHARNEUX J., Inventaire des archives du château de Mirwart, reeks Inventarissen Rijksarchief te Saint-Hubert nr. 3, publ. 489, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1978, € 4,00 (+ eventuele verzendingskosten). 

 

 

Opgelet

Vanaf 1 maart 2018 is de leeszaal van het Rijksarchief te Saint-Hubert, in het kader van de integratie in het Rijksarchief te Aarlen, enkel nog open op donderdag, van 9.00u tot 16.30u

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement