Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Rijksarchief lanceert een nieuw archiefbeheersysteem: wat verandert er voor jou?

Texte petit  Texte normal  Texte grand
14/02/2018 - Onze gebouwen en leeszalen

Vanaf midden maart 2018 wordt voor het aanvragen van documenten in onze leeszalen een nieuwe interface in gebruik genomen. De aanvraag wordt hiermee gebruiksvriendelijker en eenvoudiger. De vernieuwing kadert binnen de lancering van een nieuw archiefbeheersysteem.

In maart 2018 neemt het Rijksarchief een nieuw archiefbeheersysteem in gebruik. Na 23 jaar trouwe dienst wordt de software Archeion vervangen door een nieuw programma dat SAM (State Archives Management) werd gedoopt. Gedurende anderhalf jaar werkten een ingenieur, drie webontwikkelaars, een webdesigner en verschillende archivarissen intern aan de ontwikkeling van dit programma.  

Met de software SAM kunnen documenten vanaf hun overbrenging naar een van de gebouwen van het Rijksarchief te allen tijde gevolgd worden. SAM registreert de bewaarplaats van archiefbestanden, de raadplegingsvoorwaarden die erop van toepassing zijn, en de beschikbaarheid van digitale of andere kopieën.

Wat verandert er voor jou?

Vanaf 13 maart 2018 word je bij je bezoek aan een leeszaal van het Rijksarchief geregistreerd in de nieuwe applicatie, net zoals dat voorheen het geval was met Archeion. Via SAM kan je de documenten aanvragen die je in de leeszaal wil raadplegen.

Met het nieuwe programma kan je ook je lopende bestellingen opvolgen en een historiek van je voorbije reservaties bekijken. Alle aanvragen die je hebt gedaan vóór Archeion werd vervangen door SAM blijven actief en bewaard. SAM registreert kortom alle documenten die je in de leeszaal raadpleegt. Het is een gebruiksvriendelijk, eenvoudig en intuïtief programma.

De nieuwe software zal worden geïnstalleerd in alle leeszalen, met uitzondering van deze van het CegeSoma, de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers en het Koninklijk Paleis.

Om het nieuwe programma te kunnen installeren zullen de leeszalen van het Rijksarchief (m.u.v. het CegeSoma/ de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers) gesloten zijn van 5 tot 10 maart 2018.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement