Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van de Nationale Federatie van de oud-strijders van de Brigade Piron

Texte petit  Texte normal  Texte grand
19/01/2018 - Inventarisatie - Publicaties - CegeSoma – Studiecentrum Oorlog en Maatschappij

Toen na de Duitse capitulatie de militaire eenheden uit de Tweede Wereldoorlog hun activiteiten staakten, voelden de voormalige strijders de noodzaak om de herinnering aan hun strijd in ere te houden en de volgende generaties bewust te maken van hun offers voor het vaderland. Het CegeSoma verwierf en inventariseerde het archief van de Nationale Federatie van de oud-strijders van de Brigade Piron.

De Brigade Piron: veel symboliek

De versmachtende Duitse bezetting van België beu, vertrokken vele Belgische jongeren tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Groot-Brittannië, waar ze zich ter beschikking stelden van de geallieerde zaak. Onder leiding van majoor Jean-Baptiste Piron werd de First Belgian Brigade Group opgericht, ingekapseld in het Britse leger en aangevuld  met een 70-tal Luxemburgse vrijwilligers.

Na de ontscheping tussen 30 juli en 8 augustus 1944 op de stranden van Normandië kreeg de brigade zijn vuurdoop op 9 augustus. Inmiddels tot “Brigade Piron” herdoopt, streed de eenheid in Normandië tot het einde van de maand. Op 2 september kreeg Piron de opdracht om met zijn eenheid zo snel mogelijk Brussel te bereiken. Ze kwamen er als bevrijders toe op 4 september 1944. Vervolgens bevrijdde de brigade ook andere Belgische steden, om op 22 september 1944 in Nederland aan te komen. Afgelost aan het Nederlandse front op 17 november, keerde de brigade er terug in april 1945 om vervolgens van mei tot december 1945 in de Britse zone in de streek van Noordrijn-Westfalen actief te blijven. Uiteindelijk werd de eenheid in de kazerne van Leopoldsburg gestationeerd. Ze vormde er de basis van het vernieuwde Belgische leger dat tijdens de Koude Oorlog in West-Duitsland een basis had tussen het IJzeren Gordijn en de Belgische grens.

De Nationale (Koninklijke) Federatie van de oud-strijders van de Brigade Piron

In 1947 zag de Nationale Federatie van de oud-strijders van de Brigade Piron het licht, met als doel alle voormalige strijders van de eenheid te verenigen en waar nodig bij te staan op moreel en materieel vlak. Maar de vereniging wou ook het prestige hoog houden en de belangen van de oud-strijders behartigen.

De Nationale Federatie heeft een secretariaat op nationaal niveau en kleinere afdelingen op provinciaal niveau. Twee vzw's zijn actief om de herinnering bij het grote publiek levendig te houden. De oud-strijdersvereniging is ook lid van twee overkoepelende organen, namelijk de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië en het Nationaal Eenheidsfront voor oud-strijders.

De archieven

De archieven van het secretariaat van de Nationale Federatie, in twee fasen overgebracht naar het CegeSoma (2006 en 2013), schetsen een vrij volledig beeld van de organisatie. De 2,2 strekkende meter archief omvat documenten die aantonen hoe betrokken de vereniging was bij de vele herdenkingen van de bevrijding in Normandië, het zuiden van Nederland en België. Het archief geeft de spanningen weer die bestonden tussen de Nationale Federatie en de onderafdelingen, maar biedt ook inzicht in de relaties met de overkoepelende organisaties. De publicaties van de Nationale Federatie en van de onderafdelingen zijn geïntegreerd in de bibliotheek van het CegeSoma.

Klik hier om de inventaris te raadplegen.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement