Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Inventarissen van het archief van de familie Carton de Wiart

Texte petit  Texte normal  Texte grand
10/11/2017 - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Een deel van het archief van de familie Carton de Wiart was al bijna 35 jaar raadpleegbaar in het Algemeen Rijksarchief. Dankzij een gift werd het archief in 2016 vervolledigd. Ook van deze aanvulling is nu een inventaris beschikbaar. 

De Henegouwse familie Carton de Wiart vestigde zich aan het einde van de 18e eeuw in Brussel. De familie heeft heel wat belangrijke staatslieden voortgebracht.

Een deel van het familiearchief gaat over de voorgeschiedenis van de familie Carton de Wiart en haar aanverwanten. De stukken bevatten stamboomonderzoek vanaf de 16e eeuw, de stappen die werden ondernomen om een naamswijziging en het adellijk karakter ervan te laten erkennen aan het begin van de 20e eeuw, en documenten over het beheer van de bezittingen van de familie vanaf de 16e eeuw.

Maar het archief bevat ook documenten over de familietak van Henry Carton de Wiart (1869-1951), voormalig katholiek Eerste minister: archief van zijn oudste zoon Xavier Carton de Wiart (1899-1955), van zijn schoondochter Georgine van Wassenhove (1906- 1997) en van zijn broer Edmond Carton de Wiart (1876-1959).  Edmond Carton de Wiart was de privésecretaris van koning Leopold II en later groothofmaarschalk van koning Boudewijn. Hij was lange tijd werkzaam bij de Generale Maatschappij van België. Een deel van het archief documenteert de nauwe banden die de familie steeds heeft onderhouden met de gemeente Hastière. De rijke familiegeschiedenis is vanaf de 20e eeuw geïllustreerd met fotoarchief.

Het familiearchief dat in 1972 door barones Ghislaine Houtart aan het Rijksarchief werd geschonken, heeft betrekking op de periode 1408-1977 en bevat onder meer een deel van het archief van Henry Carton de Wiart en zijn echtgenote Juliette Verhaegen.

Dankzij de nieuwe schenking aan het Algemeen Rijksarchief in 2017 kan het onderzoek naar deze familiegeschiedenis verder vervolledigd worden.

Het archief van de familie Carton de Wiart is raadpleegbaar in het Algemeen Rijksarchief .

Inventarissen

De inventarissen zijn te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. De inventaris die in 2017 verscheen, kan worden gedownload als pdf. De inventaris uit 1982 is beschikbaar via de zoekrobot van het Rijksarchief.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement