Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Protestants erfgoed in Wallonië

Texte petit  Texte normal  Texte grand
27/10/2017 - Publicaties - Rijksarchief te Namen - Rijksarchief te Saint-Hubert - Rijksarchief te Eupen - Rijksarchief te Luik - Rijksarchief te Doornik - Rijksarchief te Bergen - Rijksarchief te Louvain-la-Neuve - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier - Rijksarchief te Aarlen - Rijksarchief te Brussel - Algemeen Rijksarchief

In 2017 werd de 500e verjaardag van de protestantse Reformatie herdacht. Naar aanleiding hiervan hebben het Algemeen Rijksarchief en het Waals Erfgoedinstituut samen een boek uitgebracht over het protestants patrimonium in Wallonië. De publicatie is te koop vanaf 18 december 2017.

Op 31 oktober 1517 spijkerde Martin Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk van Wittenberg (Saksen, Duitsland).

Op basis van onderzoek op het terrein en in talrijke archiefstukken die tot op heden nog maar weinig werden onderzocht, werd een boek geschreven over de meest toonaangevende  gebouwen van de protestantse eredienst in Wallonië. Het werk met de titel “Le patrimoine protestant de Wallonie. La mémoire d'une minorité” situeert de verschillende gebouwen in hun historische context en bekijkt hun design, bouw, inrichting, evolutie aan binnen- en buitenkant, omgeving en functies (niet noodzakelijk alleen de eredienst). Op die manier kan de lezer kennismaken met de complexe identiteit en mentaliteit van een grotendeels onbekende, discrete, maar levendige religieuze minderheid binnen België.

Het boek vormt het resultaat van een samenwerking tussen het Algemeen Rijksarchief en het Waals Erfgoedinstituut. Het werk valoriseert het rijk en uniek – maar helaas bedreigd – documentair erfgoed van de protestantse gemeenschap in België, die dit jaar haar vijfhonderdste verjaardag viert. Tenslotte draagt het boek ook bij tot een beter begrip van de aanwezigheid van het protestantisme in onze samenleving, die het godsdienstig en levensbeschouwelijk pluralisme huldigt.

Het rijkelijk geïllustreerd boek is van de hand van Laurence Druez, doctor in de geschiedenis aan de universiteit van Luik en werkleidster bij het Rijksarchief te Luik en van Julien Maquet, doctor in de geschiedenis aan de universiteit van Luik, directeur van het Archeoforum te Luik en verantwoordelijk voor de publicaties van het Institut du Patrimoine wallon.

   

Bestellen

Het boek is vanaf 18 december 2017 voor € 30,00 verkrijgbaar in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief, in alle leeszalen van de vestigingen van het Rijksarchief in Wallonië en in de betere boekhandel. Je kan het eveneens bestellen via publicat@arch.be of via Amazon.

DRUEZ Laurence en MAQUET Julien, Le patrimoine protestant de Wallonie. La mémoire d'une minorité, Institut du Patrimoine Wallon, 2017, 416 blz., ISBN : 978-2-87522-196-4.


Meer info

Lezingen in het Paleis der Academiën (Brussel)

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement