Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Publicatie van deel I van de inventaris van het archief van Charles-Ferdinand Nothomb

Texte petit  Texte normal  Texte grand
28/09/2017 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Saint-Hubert - Rijksarchief te Aarlen

Het archief van Charles-Ferdinand Nothomb heeft een omvang van meer dan 400 strekkende meter. Het werd tussen 1975 en 2016 naar het Rijksarchief overgebracht en bevat voornamelijk beleidsdocumenten uit de periode 1960-2005. Verschillende stadia van de politieke loopbaan van Nothomb komen erin aan bod, terwijl een aantal persoonlijke dossiers licht werpen op de persoonlijkheid van de politicus. In het archief is ook briefwisseling terug te vinden en diverse stukken zoals bijvoorbeeld cursussen die Nothomb gaf aan de universiteit.

Charles-Ferdinand Nothomb werd geboren in 1936 als dertiende kind van de katholieke senator en schrijver Pierre Nothomb. Hij bleef zijn Luxemburgse wortels altijd trouw en was al vrij vroeg politiek actief. In 1968 werd hij volksvertegenwoordiger, van 1972 tot 1979 was hij partijvoorzitter van de PSC, in 1980-81 minister van Buitenlandse Zaken en van 1981 tot 1986 minister van Binnenlandse Zaken. Hij nam actief deel aan de staatshervorming en was begaan met heel wat grote politieke vraagstukken van zijn tijd, zoals de Oost-Westverhoudingen, de ontwapening, de Noord-Zuidproblematiek, de uitbouw van de Europese gedachte, de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) “Grande Région” (Luxemburg), het internationaal terrorisme, enz. Van 1988 tot 1995 was hij Kamervoorzitter, vervolgens opnieuw partijvoorzitter van de PSC en senator. In 1999 sloot hij als senator zijn parlementaire loopbaan af.

De dossiers van de ministerraad (1979-1988) en de ministeriële comités vertegenwoordigen samen zowat vijftig strekkende meter archief. Ze zijn vaak vergezeld van voorbereidende nota’s van het kabinet of aantekeningen van minister Nothomb zelf.

Het archief van C.-F. Nothomb als minister van Buitenlandse zaken (1980-1981) is zeer onvolledig, terwijl dat van zijn kabinet van Binnenlandse Zaken (1981-1986) zeer omvangrijk en gestoffeerd is: het bevat onder meer 3 meter archief over het Heizeldrama van mei 1985.

Het archief omvat ook heel wat stukken over de PSC en een omvangrijke briefwisseling uit dertig jaar politieke loopbaan van Nothomb. In totaal gaat het om meer dan 20.000 dossiers, die echter niet altijd kunnen worden geraadpleegd omwille van bescherming van de privacy.

In het archief zitten ook een aantal documenten over de onafhankelijkheid van Congo, over China en over de USSR in de jaren 1960.

Het archief van Charles-Ferdinand Nothomb kan worden geraadpleegd mits daartoe een gemotiveerde aanvraag wordt gericht aan het diensthoofd van het Rijksarchief te Aarlen.  

Inventaris

Dit eerste deel van de inventaris behandelt het archief van C.-F. Nothomb tot 1986, het jaar waarin een einde kwam aan zijn functie als minister van Binnenlandse Zaken. De inventaris bevat ook een uitgebreide biografie van Nothomb.  

De inventaris van 159 bladzijden is te koop in het Rijksarchief te Aarlen, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. Je kan de inventaris ook gratis downloaden als pdf of raadplegen via de zoekrobot van het Rijksarchief.

Inventaire des archives de Charles-Ferdinand Nothomb (1936-2016) : TOME 1, reeks Inventarissen Rijksarchief te Saint-Hubert nr. 15, publicatie 5747, Algemeen Rijksarchief, Brussel, € 10,00 (+ eventuele verzendingskosten).

 

Leestips

Update pagina: 24 april 2023

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement