Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Valorisatie van de foto’s van Studio Gilles uit Namen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
22/09/2017 - Onderzoek - Evenementen - Divers - Rijksarchief te Namen

Het Rijksarchief te Namen bewaart het archief van Studio Gilles uit Namen: een duizendtal negatieven op glasplaat, vervaardigd volgens het collodiumprocédé. In samenwerking met de vzw Archives photographiques namuroises wordt deze collectie in 2019 getoond in een tentoonstelling, maar gaan we ook op zoek naar bijkomende foto’s van Studio Gilles. Misschien vind jij er wel in een lade met oude foto’s? Nog tot 29 september 2017 organiseert het Rijksarchief te Namen alvast een voortentoonstelling over het archief van Studio Gilles.

Het Rijksarchief te Namen bewaart de collecties van de vzw Archives photographiques namuroises (APN), waaronder het archief van Studio Gilles. In dit bestand zitten talrijke foto’s die tussen 1860 en 1985 in Namen werden gemaakt door vijf generaties van de familie Gilles. Het archief beslaat daarmee bijna de volledige geschiedenis van de (portret)fotografie in België.

Het archief van Studio Gilles bevat duizend glasplaatnegatieven die werden gemaakt volgens het collodiumprocédé. Dit fotografisch procedé werd in gebruik genomen in 1855 en bleef in voege tot het einde van de 19e eeuw. De negatieven werden rechtstreeks op lichtgevoelig papier gelegd om kleine foto’s te maken, ter grootte van een visitekaartje. Dit soort kiekjes was destijds erg in de mode en werd ook in beperkte mate in drukkerijen gebruikt. In het Gilles-archief zitten collodionglasplaten die werden gemaakt tussen 1886 en 1914. Het zijn allemaal kleine platen (ongeveer 8 op 12 cm) met een onregelmatige vorm. De eigenschappen van het collodion geven de portretten bijzondere kwaliteiten: de afwezigheid van korrel en zeer warme schakeringen. De Gilles-glasplaten zijn de oudste fotonegatieven die in het Rijksarchief te Namen worden bewaard. De afbeeldingen uit de collectie dragen geen titels, maar komen vermoedelijk grotendeels uit de regio Namen. Dat ze tot de verbeelding spreken, is een feit…. Vanaf 1890 werd zowel in fotostudio’s als voor buitenopnamen vooral gebruik gemaakt van industrieel vervaardigde platen op basis van gelatine en zilverbromide. 

Een valorisatieproject

Het Rijksarchief te Namen en de vzw Archives photographiques namuroises zullen in 2019 een tentoonstelling wijden aan deze glasnegatieven. Om het archief nog beter te kunnen omkaderen, doen we een oproep: misschien heb jij in een of andere lade nog foto’s liggen die werden gemaakt door Studio Gilles? Jouw eventuele vondsten zullen vergeleken worden met de foto’s uit de collectie van het Rijksarchief, onder andere om geportretteerde personen te kunnen identificeren.

Een tiental portretten werd intussen reeds afgedrukt: ze zijn te bezichtigen in de tentoonstellingsruimte van het Rijksarchief te Namen, waar ook een aantal voorwerpen zijn uitgestald die laten zien hoe fotografen vroeger te werk gingen. De vzw Archives photographiques namuroises beschikt namelijk over een deel van de inboedel en de technische ruimtes waar Studio Gilles de collodionopnames realiseerde.

Tot en met vrijdag 29 september 2017 (dinsdag tot vrijdag: 9u - 16u30) kan je in het Rijksarchief te Namen alvast een voortentoonstelling bezoeken over het archief van Studio Gilles.  

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement