Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Waalse erfgoeddagen: over waterlopen, wegen en spoorlijnen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/09/2017 - Publicaties - Evenementen - Algemeen Rijksarchief

Op zaterdag 9 en zondag 10 september 2017 worden in Wallonië de traditionele erfgoeddagen (Journées du Patrimoine) gehouden. Deze staan dit jaar in het teken van ‘Waterlopen, wegen en spoorlijnen. Erfgoed en RAVeLs ‘ (Voies d’eau, de terre et de fer. Patrimoines et RAVeL). Voor de gelegenheid verscheen een boek van de hand van twee historici-archivarissen van het Algemeen Rijksarchief.

Jonge historici-archivarissen van het Algemeen Rijksarchief en het Departement Erfgoed van de Waalse overheid hebben de handen in elkaar geslagen rond het thema van de Waalse Erfgoeddagen 2017. De samenwerking heeft onverwachte en boeiende ontdekkingen en resultaten opgeleverd. Hun onderzoek van het archief van het Ministerie van Openbare Werken, bewaard in het Algemeen Rijksarchief, heeft zijn neerslag gevonden in een prachtig boek met de titel ’Voies d’eau, de terre et de fer - A la rencontre du patrimoine de Wallonie’. Met de financiële en logistieke steun van het Erfgoeddepartement van de Waalse overheid worden eind 2017 bovendien inventarissen en archieven m.b.t. het vroegere Bestuur der Waterwegen (1830-1980) online raadpleegbaar.

Een unieke benadering van de waterlopen, wegen en spoorlijnen in Wallonië

De auteurs van het boek hebben bijzondere, diverse documenten geselecteerd die een dertigtal historische feiten, gebeurtenissen of gebruiken beschrijven. ‘Verkeerswegen’ vormden hierbij de rode draad. Het gaat bijvoorbeeld over vergeten veldslagen op de bruggen van de stad Bergen, de strijd tegen wateroverlast in Namen, boottochtjes in de regio Chiny of de bijdrage van immigranten tot de aanleg van spoorwegen in Aarlen. Het boek biedt een geschiedkundige inkijk in de politieke en socio-economische betekenis van de waterlopen, wegen en spoorlijnen in Wallonië. De publicatie bevat mooie plannen, zeldzame foto’s, kunstwerken en oudheidkundige stukken die vaak voor het eerst aan het publiek worden getoond. 

Het vlot leesbare boek laat het grote publiek op originele wijze kennis maken met ons cultureel erfgoed in ruime zin, waarbij een link wordt gelegd tussen monumenten, roerend en onroerend erfgoed, natuur en landschappen. Erfgoedspecialisten van hun kant vinden in het boek een voorbeeld van het enorme potentieel waarover het Rijksarchief beschikt inzake kennis en valorisatie van erfgoed en de expertise voor de toekomstige vrijwaring ervan.

Het boek

Joffrey LIÉNART & Bernard WILKIN, Voies d’eau, de terre et de fer – A la rencontre du patrimoine de Wallonie, collectie Études et Documents / Monuments et sites, nr. 15, Namen, 2017.

Het boek is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be
(€ 18,00 + eventuele verzendingskosten).

Boekpresentatie tijdens de erfgoeddagen door medeauteur Joffrey Liénart:

  • Zaterdag 9 september 2017, 11u en 15u, Canal du Centre, site TransMonumentales, Rue de l’Ascenseur, 123, 7110 Strépy-Bracquegnies (afspraak aan het onthaal van het historisch Canal du Centre)
  • Zondag 10 september 2017, 11u en 15u, École des Bateliers, site TransMonumentales, Rue Joseph Saintraint, 7, 5000 Namen.

Meer info

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement