Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Selectie, inventarisering en verpakking van 8 km archief van het voormalige Ministerie van (Middenstand en) Landbouw

Texte petit  Texte normal  Texte grand
27/05/2016 - Inventarisatie - Archiefbeheer - Aanwinsten - Algemeen Rijksarchief

Op een jaar tijd hebben het Rijksarchief en de FOD Economie samen 8 km archief ‘aangepakt’: 6,3 km werd geselecteerd voor vernietiging, 900 meter blijft na analyse bij de FOD omdat het nog administratief nut heeft en ruim 800 meter wordt verpakt, geïnventariseerd en overgebracht naar het Rijksarchief. Indrukwekkende cijfers!

In 2001 werd het beleidsdomein Landbouw in het kader van de vijfde Staatshervorming  geregionaliseerd.  In het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij, werd uitdrukkelijk vermeld dat het archief van het vroegere Ministerie van Middenstand en Landbouw federaal moest blijven en niet verdeeld mocht worden. De Centrale archiefdienst van het vroegere Ministerie werd overgedragen aan de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en zette daar zijn opdracht inzake het beheer van het historisch archief (tot het jaar 2001) voort, onder toezicht van het Rijksarchief.

In 2014 sloot het Rijksarchief een samenwerkingsovereenkomst met de  FOD Economie om de 8 km landbouwarchieven die nog bij de FOD Economie bewaard werden, te selecteren, m.a.w.:

  • archieven die geen administratief-juridisch nut meer hadden en die niet in aanmerking kwamen voor permanente bewaring, te vernietigen.
  • archieven die wel historisch-wetenschappelijke waarde hadden, te inventariseren en over te brengen naar het Rijksarchief.

Dit project ‘landbouwarchief’ begon in mei 2015 en werd afgesloten eind april 2016.

Wie deed wat?

Het project ‘landbouwarchief’ kaderde in de toezichtsopdracht van het Rijksarchief. Medewerkers van het Rijksarchief werden met andere woorden gedetacheerd naar de FOD Economie. De personeelskost van het project, evenals de kosten voor verpakkingsmateriaal en transport, werden integraal gedragen door de FOD Economie. Zoals voorzien in het samenwerkingsakkoord van 2003 werd voorafgaand aan de vernietiging van de archieven steeds een gunstig advies gevraagd  van alle betrokken federale en gewestelijke besturen.

Indrukwekkende cijfers…

In totaal werd circa 8 km archief van de FOD Economie geïdentificeerd. Na analyse werd:

  • ongeveer 6,3 km archief geselecteerd voor vernietiging
  • ca. 850 meter archief geselecteerd voor overbrenging naar het Rijksarchief, waarvan eind april 2016 al 500 meter archief effectief geïnventariseerd en verpakt was.

Ongeveer 900 meter archief zal nog een tijdlang door de FOD Economie bewaard worden omdat het nog administratief-juridisch nut heeft.

Onderzoeksmogelijkheden?

Het archief omvat onder andere een volledige reeks verslagen van de Directieraad van het Ministerie van Middenstand en Landbouw (1938-2002), maar ook informatie over de verschillende voormalige Directies van het Ministerie, met name:

  • Bestuur voor het Kleine en Middelgrote Ondernemingsbeleid (DG 1)
  • Bestuur voor het Landbouwbeleid (DG 2)
  • Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer (DG 3)
  • Bestuur voor de Kwaliteit van de Grondstoffen en de Plantaardige sector (DG4)
  • Bestuur voor de Dierengezondheid en de Kwaliteit van de Dierlijke Producten (DG 5)
  • Bestuur Onderzoek en Ontwikkeling (DG 6)

Laten we de voormalige Directie “Dierengezondheid en kwaliteit van dierlijke producten”(DG5) als voorbeeld nemen. Het archief van DG5 bevat in eerste instantie interessante reeksen over de bestrijding van dierenziekten en verboden middelen, voornamelijk tijdens de jaren 1970-2000, een periode waarin de Belgische landbouw geplaagd werd door fenomenen als de varkenspest, mond-en-klauwzeer, de “gekke koeienziekte”, vogelgriep, hormonenhandel en de dioxinecrisis. Een tweede belangrijk onderdeel is afkomstig van de Dienst Fokkerij. Hierin wordt onder meer de kweek van het befaamde Belgisch wit-blauw runderras en van renpaarden gedocumenteerd, naast de organisatie van nationale prijskampen.

Aanvullend en zeker niet te vergeten zijn de interessante archieven van de Nationale Zuiveldienst (NZ) en de Nationale Dienst voor Afzet van Landbouw- en Tuinbouwprodukten (NDALTP). Deze archiefreeksen dateren van de periode 1945-2000 en bevatten onder andere mooi fotomateriaal en interessante dossiers inzake propaganda voor Belgische (landbouw)producten.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement