Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Uitzonderlijke 19de-eeuwse foto’s digitaal raadpleegbaar in de leeszalen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
04/05/2016 - Inventarisatie - Digitalisering - Rijksarchief te Namen

Het Rijksarchief te Namen bewaart een uitzonderlijke collectie laat-19de-eeuwse foto’s. Een deel van dit fotoarchief werd gedigitaliseerd en kan voortaan digitaal worden geraadpleegd in alle leeszalen van het Rijksarchief. Het gaat om 1.409 afdrukken op glasplaat met foto’s van Namen en omgeving, maar ook van Zwitserland, Bulgarije, Italië, China, Frankrijk, Egypte en Midden-Europa.

In november 2013 erkende het Rijksarchief de vzw Archives photographiques namuroises die vervolgens, in 2014, haar intrek nam in het Rijksarchief te Namen. Sindsdien werd al vruchtbaar samengewerkt op het vlak van tentoonstellingen, publicaties, enz.

Achter de schermen van de vzw werken vrijwilligers aan het identificeren, inventariseren en digitaliseren van de fotoarchieven. Al dit tijdrovend, soms ondankbaar, werk leidde al tot heel wat interessante vondsten en geschiedkundige informatie over de regio Namen, maar ook over verre buitenlanden!

Het archief van de familie Dupont

Het fotoarchief van de Naamse familie Dupont is een van die vele fotoarchieven die door de Archives photographiques namuroises worden bewaard en gevaloriseerd. Het archief bestaat uit 1.409 afdrukken op glasplaat, gemaakt door amateurfotograaf Adolphe Dupont en andere fotografen die in de jaren 1890 - 1900 lid waren van de Naamse afdeling van de Association belge de Photographie

De foto’s – op glasplaat, zodat ze geprojecteerd konden worden – tonen Namen en omgeving (Thon-Samson, Namèche, Marche-lez-Dame, Huy, Wépion, enz.), maar gaan ook over reizen naar Zwitserland, Bulgarije, Italië, China, Frankrijk, Egypte en Midden-Europa. De originele glasplaten kunnen niet worden geraadpleegd in de leeszaal, maar via de digitale leeszaal (intranet) kunnen de digitale kopieën ervan wel worden bekeken in alle leeszalen van het Rijksarchief.

Intussen gaat de digitalisering verder en wordt het digitale aanbod in de leeszalen stelselmatig verder uitgebreid.

Tip

Ontdek de reportage die Canal C op 24 mei 2016 uitzond over dit rijke fotoarchief.

Praktische informatie

Om uw opzoeking voor te bereiden kan u vooraf de inventaris van het archief van de familie Dupont raadplegen via onze website http://search.arch.be.

Om afdrukken te bestellen kan u zich richten tot het Rijksarchief te Namen (archives.namur@arch.be) dat uw vraag zal doorgeven aan de vzw aux Archives photographiques namuroises.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement