Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Umicore-archief over de non-ferronijverheid ontsloten

Texte petit  Texte normal  Texte grand
14/04/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier

57 meter archief dat in 2008 werd overgedragen van de hoofdzetel van Umicore naar het Rijksarchief is vandaag ontsloten voor onderzoek. Het Umicore-archief is een belangrijke bron voor de studie van de geschiedenis van talrijke Belgische en buitenlandse ondernemingen, vooral uit de sector van de non-ferrometalen. Het archief van Umicore wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier, waar het een mooie aanvulling vormt op het archief van Union Minière.

In 2001 wijzigde Union Minière zijn naam in Umicore. De vennootschappen waaruit Umicore is ontstaan, waren vooral actief in ertsontginning en de productie van non-ferrometalen zoals zink, koper, lood, mangaan, kobalt, radium, selenium, germanium, zilver, goud, platina, enz.

Het Algemeen Rijksarchief 2 - Depot Joseph Cuvelier bewaart 111 strekkende meter archief van Union Minière, recent ontsloten in twee inventarissen, evenals 57 meter archief van Umicore.

Het archief

Het archief van Umicore werd in 2008 overgedragen van de hoofdzetel van Umicore naar het Rijksarchief, o.a. dankzij de tussenkomst van de Vereniging voor de Valorisatie van Bedrijfsarchieven. Ondanks het fragmentarische karakter van het archiefbestand, biedt het een ruime inkijk in de geschiedenis van talrijke Belgische en buitenlandse ondernemingen die actief waren in de sector van de non-ferrometalen. Het archief van de groep Umicore beslaat de periode 1848 - 2002, maar slechts een tiental documenten gaan geheel of gedeeltelijk over de jaren vóór 1900. Het archiefbestand bestaat uit drie duidelijk onderscheiden reeksen:

De eerste reeks omvat het archief van Umicore en de vennootschappen waaruit de onderneming is ontstaan of die ze zelf in de loop van haar bestaan heeft overgenomen. Hierin zit het archief van de Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne (waarvan 660 meter nog niet-geïnventariseerd archief wordt bewaard in het Rijksarchief te Luik), van de Ateliers de Constructions Électriques de Charleroi (ACEC), van Union Minière, van de Société Générale des Minerais, enz.

Een tweede deel van de inventaris beschrijft archief van zeven dochterondernemingen van de groep Umicore, t.t.z. entiteiten met een eigen rechtstatuut, die niet (zoals deze van de eerste reeks) door de overkoepelende vennootschap werden opgeslorpt. De vennootschappen in dit tweede deel staan alfabetisch gerangschikt.

De derde reeks bestaat uit een unieke verzameling jaarverslagen van ondernemingen waarvoor Umicore om een of andere reden belangstelling had. Sommige zijn filialen, andere zijn bedrijven waarin Umicore een participatie had en nog andere zijn – zoals Umicore zelf –ondernemingen van de groep “Generale Maatschappij”. Het derde deel omvat ook documentatie over een groot aantal ondernemingen die actief zijn in sectoren vergelijkbaar met of aanverwant aan de non-ferronijverheid.

De inventaris

De inventaris is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief, in het Algemeen Rijksarchief 2 – Depot Joseph Cuvelier of kan besteld worden via publicat@arch.be. Hij kan ook gratis worden gedownload in pdf.

BRION René en HENDRICK Annette (in samenwerking met) MOREAU Jean-Louis, Inventaire des archives du groupe Umicore et de sociétés qui l’ont précédé (1848-2002), reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief 2 – Depot Joseph Cuvelier nr.32, publicatie nr. 5586, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016, € 7,00 (+ eventuele verzendingskosten).

Lees ook

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement