Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Inventaris van het archief van Felenne verschenen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
05/04/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Namen

Met de inventaris van het archief van de gemeente Felenne (1809-1950) beschikken heemkundigen weer over een extra bron voor hun opzoekingen! De 2,5 strekkende meter archief wordt bewaard in het Rijksarchief te Namen.

In de Franse tijd maakte Felenne deel uit van het Departement Ardennen. Na de Revolutie van 1830 werd de gemeente opgenomen in de provincie Namen en bij de gemeentefusies werd ze bij de stad Beauraing gevoegd.

De 2,5 strekkende meter archief van Felenne beslaat voornamelijk de periode 1809-1930. Het archief bevat registers met de beslissingen van de gemeenteraad en het schepencollege, de gemeentelijke boekhouding, militiedossiers, lijsten met de leden van de stadswacht, de burgerwacht en de nationale militie, administratieve stukken, bevolkingsregisters, kieslijsten, registers van de “solvabele” leerlingen die tussen 1857 en 1879 werden ingeschreven, schoolbegrotingen, documenten i.v.m. de voogdij over de kerkfabriek en de instellingen voor sociale bijstand, en tenslotte ook kadastrale leggers die bij de gemeente in bewaring werden gegeven.

Het archief van Felenne wordt bewaard in het Rijksarchief te Namen. Alle documenten zijn ouder dan 30 jaar en in principe vrij raadpleegbaar. Om persoonlijke dossiers of privacygevoelige stukken van minder dan 100 jaar oud te raadplegen, heeft u een toelating nodig van het gemeentebestuur van Beauraing.

De inventaris

De inventaris is te koop in het Rijksarchief te Namen, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. U kan de inventaris ook gratis downloaden.

HORNARD Jonathan en BODART Emmanuel, Inventaire des archives de la commune de Felenne (1809-1955), reeks Inventarissen Rijksarchief te Namen nr. 104, publicatie nr. 5568, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016, € 2,50  (+ eventuele verzendingskosten).

Ontdek meer publicaties van het Rijksarchief op http://webshop.arch.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement