Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Rijksarchief te Namen verwerft archief van een Nobelprijswinnaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
19/02/2016 - Inventarisatie - Aanwinsten - Rijksarchief te Namen

Ongeveer 40 strekkende meter archief van Pater Dominique Pire werd eind 2015 overgebracht naar het Rijksarchief te Namen. Pater Pire, die in 1958 de Nobelprijs voor de Vrede won voor zijn inzet voor vluchtelingen, stichtte onder meer de vzw Vredeseilanden. De verklaring van schenking aan het Rijksarchief van het archief van Pater Pire werd ondertekend in januari 2016. Deze uitzonderlijke archiefaanwinst wordt momenteel geïnventariseerd, maar van 11 december 2018 tot 30 maart 2019 kan je in het Rijksarchief te Namen alvast de expo bezoeken die op basis van het archief-Pire werd samengesteld!

Eind november 2015 werd ongeveer 40 strekkende meter archief van Pater Dominique Pire uit de jaren 1930-1970 overgebracht naar het Rijksarchief te Namen. In januari 2016 ondertekende Mevr. Andrée Wolper, die Pater Pire bijna 20 jaar lang bijstond in zijn werk, een verklaring van schenking van het archief aan het Rijksarchief, in naam van de vzw’s Vredeseilanden, Vredesuniversiteit, Hulp aan Ontheemden en Service d’Entraide Familiale. Tragisch genoeg overleed Mevr. Wolper enkele dagen later in een verkeersongeval.

Pater Pire nam zijn leven lang initiatieven op mensenmaat voor bevolkingsgroepen die werden geconfronteerd met traumatische ervaringen. De bevordering van de vrede, de ontwikkeling van achtergestelde gebieden en de fundamentele rechten van de mens stonden daarbij steeds voorop. Het archief dat nu in het Rijksarchief terecht komt, is hiervan een bevoorrechte getuige.

Het Rijksarchief te Namen is de archiefdocumenten nauwkeurig aan het inventariseren en beschrijven en zal het archief vervolgens adequaat verpakken. Naast de publicatie van een inventaris is ook een tentoonstelling voorzien, van 11 december 2018 tot 30 maart 2019 gratis te bezoeken in het Rijksarchief te Namen. Een begeleidingscomité met wetenschappers van het Rijksarchief en vertegenwoordigers van de schenkers staat in voor de valorisatie van het uitzonderlijk archivalisch erfgoed van Pater Pire.

 

"Geef een man een vis..."

Georges Pire wordt op 10 februari 1910 geboren in Dinant. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog neemt zijn familie de wijk naar Frankrijk en in 1918 keert hij terug naar een Dinant in puin.

In 1927 schrijft Georges Pire zich in aan het Kleinseminarie van Floreffe. Op 14 september 1928 treedt hij in bij de Dominicanen in Hoei. Tijdens zijn noviciaat volgt hij drie jaar filosofie in het Klooster van La Sarte (Hoei) en van 1932 tot 1936 studeert hij godgeleerdheid in Rome, waar hij in 1934 tot priester wordt gewijd. Hij rondt zijn opleiding af in Leuven (1936-1937), met een licentie in de politieke en sociale wetenschappen. In 1937 keert hij terug naar La Sarte (Hoei), waar hij moraalfilosofie en sociologie gaat onderwijzen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is hij aalmoezenier bij het Verzet en van 1946 tot 1953 parochiepriester van La Sarte.

Pater Pire organiseert al heel vroeg in zijn loopbaan maatschappelijke acties voor behoeftige families, zoals de opvangcentra in open lucht voor minderbedeelde kinderen en de Service d’entraide familiale (SEF). Na de Tweede Wereldoorlog voert hij campagne ten voordele van Oost-Europese vluchtelingen. In 1949 sticht hij de vereniging Hulp aan Ontheemden en op 10 november 1958 ontvangt hij voor zijn inzet voor vluchtelingen de Nobelprijs voor de Vrede. In 1960 richt Pater Pire de Vredesuniversiteit op. Naar aanleiding van een missie rond de vluchtelingenproblematiek die voortkomt uit het conflict tussen India en Pakistan sticht hij in 1962 in Gohira (Bangladesh) het eerste Vredeseiland, dat als motto volgend gezegde van Confucius aanneemt: “Geef een man een vis en hij heeft een dag te eten. Leer hem vissen en hij heeft zijn hele leven eten”. Pater Pire overlijdt in 1969 op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van een heelkundige ingreep.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement