Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Gemeentearchief van Beez geïnventariseerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
18/01/2016 - Inventarisatie - Archiefbeheer - Rijksarchief te Namen

Zowat 22 strekkende meter gemeentearchief van Beez uit de periode 1806-1981 is dankzij een nieuwe inventaris voortaan raadpleegbaar voor onderzoek. Het archief vormt een weerspiegeling van de “klassieke” manier waarop de bestuurs-en beleidsorganen van deze kleine gemeente functioneerden in de 19de en 20ste eeuw (in ieder geval tot de gemeentefusies van 1977). De komende jaren duikt wellicht nog meer archief op dat in voormalige gemeentehuizen werd bewaard…

Beez, een gemeente in de Maasvallei, maakt sinds de gemeentefusies deel uit van de stad Namen. Het geïnventariseerde archief van de gemeente Beez beslaat de jaren 1806 tot 1981, maar de periode van 1920 tot 1976 vormt de hoofdmoot.

Vooral de algemene reeksen zijn goed vertegenwoordigd in dit archiefbestand: briefwisseling, stedenbouwkundige stukken, financiële documenten, documenten wat betreft de voogdij over de Commissie voor Openbare Onderstand en archief m.b.t. het gemeentepersoneel, de volksgezondheid en de bevolking. De stukken over de activiteiten van de Commissie voor Openbare Onderstand zitten grotendeels verspreid tussen het eigenlijke gemeentearchief. Enkele archiefdocumenten uit de Franse en Hollandse tijd kunnen interessant zijn voor heemkundigen. Tussen de recentere stukken zit een lijst met Franse vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog en enkele stukken over gevangenen en vluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De 22 strekkende meter archief omvat verder een begrafenisregister (1909-1933), een register van de identiteitskaarten (1952-1981), een dossier over de wedersamenstelling van twee gestolen bevolkingsregisters (1944), dossiers rond bouwvergunningen (1947-1976), tellingen van land- en tuinbouwbedrijven en dossiers over de oprichting van ondernemingen die als potentieel “gevaarlijk” werden bestempeld (Molens van Beez, tankstations, bijenstallen, enz.).

Na 1977 werd een deel van het archief overgebracht naar het stadhuis van Namen en vervolgens,  in 2011, naar het Rijksarchief te Namen. Een tweede deel, dat was achtergebleven in het vroegere gemeentehuis, ontsnapte dankzij een welwillende burger aan de vuilnisbelt en werd in 2005 overgemaakt aan het Rijksarchief te Namen. Een derde gedeelte tenslotte werd in 2010 teruggevonden onder het dakgebinte van het oude gemeentehuis, dat inmiddels de lagere school van het dorp was geworden.

De originele bevolkingsregisters (1846-1961) worden bewaard in het stadhuis van Namen. Digitale versies of microfilmkopieën zijn beschikbaar in het Rijksarchief te Namen. Personeelsdossiers en privacygevoelige documenten van minder dan 100 jaar kunnen enkel mits toestemming van de stad Namen worden geraadpleegd.

De inventaris

De inventaris telt 40 bladzijden en is te koop in het Rijksarchief te Namen, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. Je kan de inventaris ook gratis downloaden.

BRUAUX Nicolas, Inventaire des archives de la commune de Beez (1806-1981)reeks Inventarissen Rijksarchief te Namen nr. 103, publ. nr. 5550, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015, € 3,00 (+ eventuele verzendingskosten).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement