Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Luxemburgs gemeentearchief: de teller staat op 25 inventarissen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
05/11/2015 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Aarlen

Het Rijksarchief te Aarlen heeft de voorbije jaren het archief verworven van de meeste Luxemburgse gemeenten voor wat betreft de periode vóór 1977. Dit archief documenteert de werking en de activiteiten van gemeenten vanaf het eind van de 18de of de eerste helft van de 19de eeuw tot aan de gemeentefusies van 1976. De bestanden bevatten documenten over de gemeentefinanciën, de boekhouding, het kadaster, de wegeninfrastructuur, de verkiezingen, de dienstplicht, het onderwijs, de eredienst, de bevolkingsregisters, enz.

Tussen 2012 en 2015 werden inventarissen gepubliceerd voor het archief van AnlierBellefontaineBuzenol,  ChanternelleChâtillon, EtheFontenoille, GérouvilleGuirsch, Habay-la-Neuve, HerbeumontLongvilly, MaissinMeix-le-Tige, NeufchâteauNoville, StraimontSaint-LégerTournay en Wardin. In september en oktober 2015 verschenen ook de inventarissen van het archief van de gemeenten Chassepierre, Bonnert, Ebly, Mellier en Tintigny.

Archief ouder dan 100 jaar (120 jaar voor de bevolkingsregisters) is vrij raadpleegbaar. Documenten van minder dan 100 jaar oud kunnen worden geraadpleegd mits toelating van het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente.

Inventarissen

De inventarissen van het Luxemburgs gemeentearchief zijn te koop in het Rijksarchief te Aarlen, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. Ze kunnen ook gratis worden gedownload via de webshop. Dit zijn de titels van de inventarissen die verschenen in september en oktober 2015:

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement