Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van Joseph Pholien is naar het Algemeen Rijksarchief verhuisd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
09/10/2015 - Inventarisatie - Archief van het Koninklijk Paleis - Algemeen Rijksarchief

Het Algemeen Rijksarchief bewaart de archieven van niet minder dan 16 Belgische eerste ministers, van Jean-Baptiste Nothomb tot Wilfried Martens. Samen zijn deze archieven goed voor meer dan 150 jaar politieke geschiedenis van België.

In september 2015 werd aan dit rijtje het archief van een 17de eerste minister toegevoegd: dat van Joseph Pholien (° 1884, Luik - † 1968, Brussel). Het archief van Pholien, voordien bewaard in het Archief van het Koninklijk Paleis, vormt een bijzonder rijk bestand en documenteert de volledige politieke loopbaan van deze vooraanstaande Belgische politicus. Het archiefbestand is vanaf oktober 2015 raadpleegbaar in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief.

Begin 2015 verscheen de inventaris van deel 2 van het archief van Wilfried Martens: Van Belgisch premier tot EVP-voorzitter (1978-2009).

Volgend jaar, in de loop van 2016, zal het archief van Hubert Pierlot worden vervolledigd en zal hiervan een gedetailleerde inventaris verschijnen.

Het Algemeen Rijksarchief blijft ernaar streven een zo groot mogelijk aantal archieven beschikbaar te stellen voor onderzoek naar de politieke geschiedenis van België!

De inventaris

De inventaris van het archief van Joseph Pholien is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. U kan de inventaris ook gratis raadplegen via onze zoekrobot Zoeken naar archieven.

CARTON DE TOURNAI F. en JANSSENS G., Inventaire des archives de Joseph Pholien (1884-1968), reeks Inventarissen Archief van het Koninklijk Paleis nr. 4, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2004.
Publicatie 4338, € 11,00 (+ eventuele verzendingskosten).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement