Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Ruim 16.000 archiefbeschrijvingen van ‘Oud Stadsarchief Kortrijk’ online

Texte petit  Texte normal  Texte grand
22/09/2015 - Inventarisatie - Digitalisering - Rijksarchief te Kortrijk

De volledige inventaris van het zogenaamde ‘Oud Stadsarchief Kortrijk’, bewaard in het Rijksarchief te Kortrijk, is sinds kort raadpleegbaar via onze zoekrobot. De ‘akten en contracten’ stonden al langer online, maar nu kan u ook de meer dan 16.000 archiefbeschrijvingen van thuis uit doorzoeken.

Het archiefbestand ‘Oud Stadsarchief Kortrijk’ bevat voornamelijk archiefstukken uit de 12de tot de 18de eeuw, samen goed voor ongeveer 650 meter archief.

De beschrijvingen zijn grotendeels het werk van ere-rijksarchivaris Niklaas Maddens, die ongeveer 50 jaar geleden begon met dit archief te inventariseren.

Bijna twee derde van de inventarisnummers hebben betrekking op processen, die uitvoerig zijn beschreven: echte goudmijnen voor genealogen en historici!

U vindt in dit bestand akten, rekeningen, brieven, een dossier over Oostenrijkse deserteurs (nr. 15.602), een prospectus van een vennootschap die in verschillende steden en dorpen van de Nederlanden spinnerijen wou opzetten (nr. 3.814), een kort verslag van “de beschikking en het marsbevel gegeven door baron de Beck, kolonel van de legers van Zijne Majesteit, om de stad en de citadel van Kortrijk aan te vallen bij het begin van de veldtocht van 1648” (nr. 811), enz.

Van de 12de tot de 18de eeuw was de schepenbank van Kortrijk bevoegd voor de hele kasselrij Kortrijk. Het archief bevat dus niet alleen stukken over Kortrijk maar ook over omliggende gemeenten zoals Wevelgem, Lauwe, Marke, Rollegem, of zelfs verder gelegen steden als Doornik, Gent en Bergen.  

 Raadpleeg de inventaris van het Oud Stadsarchief Kortrijk


Leestips

 Historische handschriftencollecties stadsbibliotheek Kortrijk naar Rijksarchief

 Inventarisatie en de verpakking van de ‘Verzameling Leopold Slosse’ (1842-1920)

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement