Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De oudste Belg groeide op in het Rijksarchief te Saint-Hubert!

Texte petit  Texte normal  Texte grand
22/12/2014 - Onze gebouwen en leeszalen - Divers - Rijksarchief te Saint-Hubert

Oscar Coulembier, de oudste man van België, overleed vorige zaterdag 20 december 2014 op de gezegende leeftijd van 108 jaar. Deze eeuweling was woonachtig te Ieper, maar was ook opgegroeid  in de gebouwen van het Rijksarchief te Saint-Hubert!...

Oscar Coulembier was tot voor kort de oudste man van België. Hij was van Vlaamse origine en werd op 31 december 1905 geboren in de rue du Marché te Saint-Hubert. Waarom precies in Saint-Hubert? Volgens zijn geboorteakte, bewaard op het Rijksarchief, was zijn vader, Aloïs Coulembier, bewaker in het Rijksopvoedingsgesticht, d.i. de strafinrichting te Saint-Hubert. Deze instelling was destijds ondergebracht in de gebouwen van de oude abdij, waar heden het Rijksarchief huist.

Aangezien dit opvoedingsgesticht voor jeugdige delinquenten ook kostgangers uit Vlaanderen telde, moest men tevens beroep doen op personeel dat de moedertaal van deze kinderen sprak. Naast de vader van Oscar Coulembier telde het opvangpersoneel uit Vlaanderen tevens Oscar Derweduwen uit Gentbrugge, de peter van Oscar Coulembier, alsook Antoine Therissen en Henri Reubens uit Sijsele.

Het tweetalige karakter van de instelling blijkt niet enkel uit de archieven van de inrichting bewaard te Saint-Hubert, maar wordt eveneens bevestigd door de houten balken waaruit het dakgebinte van het hoofdgebouw van het Rijksarchief is gevormd. De zolders fungeerden immers als slaapplaats voor de kostgangers, die het er tijdens de wintermaanden ongetwijfeld koud hadden. Om hen tot berouw aan te manen en naar het rechte pad te loodsen, had het bestuur besloten om morele spreuken in beide landstalen op elke balk van de slaapzalen te laten schilderen. In 1901 telde het opvoedingsgesticht  440 leerlingen.

Het is dus binnen de muren van het Rijksarchief te Saint-Hubert dat Oscar Coulembier zijn eerste levensjaren doorbracht...

Het Rijksarchief bewaart echter ook een andere herinnering aan Oscar Coulembier : diens doopakte, opgenomen in een hedendaags parochieregister en toevertrouwd door de deken van Saint-Hubert. Een kanttekening bij de akte leert ons dat Oscar Coulembier terugkeerde naar West-Vlaanderen (zijn vader was immers afkomstig uit Bellegem) en in 1928 trouwde te Ieper. Het archief van de strafinrichting vermeldt echter niet de precieze datum van het vertrek van de familie Coulembier, maar we weten dat een tweede zoon, Henri, eveneens in Saint-Hubert werd geboren in augustus 1907.

Zodoende vormde de voormalige “ouderdomsdeken” van de Belgen dus het oudste levende bewijs van de geschiedenis van het Rijksarchief Saint-Hubert, dat in maart 2019 definitief de deuren sloot. De collecties van het Rijksarchief Saint-Hubert zijn sindsdien raadpleegbaar in het Rijksarchief Aarlen.

Ontdek op Facebook de geboorteakte van Oscar Coulembier en de balken in het dakgebinte van het hoofdgebouw van het Rijksarchief. De geboorteakte is ook raadpleegbaar via onze zoekrobot met genealogische bronnen.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement