Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

70 jaar Slag om de Ardennen: La Roche-en-Ardenne in twee dagen vernield

Texte petit  Texte normal  Texte grand
16/12/2014 - Evenementen - Divers - Rijksarchief te Saint-Hubert

Op 16 december 1944, 70 jaar geleden, begon het Ardennenoffensief, de laatste grote veldslag aan het westfront van de Tweede Wereldoorlog. Amerikaanse soldaten slaan op 17 december 1944 alarm in La Roche-en-Ardenne. In amper twee dagen tijd wordt de stad nagenoeg met de grond gelijk gemaakt en worden 114 burgers gedood. Van de 639 bestaande huizen worden er 348 vernield en 287 beschadigd. Ook de registers van de burgerlijke stand van het jaar 1944 gaan verloren…

In september 1944 besluit Hitler een tegenoffensief te lanceren om de oprukkende geallieerden te stuiten. Sinds de landing in Normandië op 6 juni hebben de geallieerden België bevrijd en de Duitse troepen alsmaar verder teruggedrongen.

Op 16 december wordt het geallieerd oppercommando verrast door een Duitse tegenaanval die de geschiedenis zal ingaan als de Slag om de Ardennen, het von Rundstedt-offensief of het Ardennenoffensief.

Amerikaanse soldaten die gelegerd zijn in La Roche-en-Ardenne slaan de avond van 17 december alarm. Op 18 en 19 december trekken ze zich terug in het zog van de burgers uit Malmedy, Saint-Vith, Vielsalm en Houffalize, die voor de gevechten op de vlucht slaan.

Op 20 december staan de Duitsers op enkele kilometers van La Roche: de stad wordt beschoten en de volgende dag ingenomen en versterkt.

In de nacht van 23 december klaart de hemel uit, zodat de Amerikaanse luchtmacht in actie kan treden. Gedurende meerdere dagen worden de Duitse stellingen in de Ardennen onafgebroken gebombardeerd. Op 26 en 27 december wordt ook La Roche getroffen.

In amper twee dagen is de stad vernield en 114 burgers van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking komen om. Van de 639 bestaande woningen worden er 348 vernield en 287 beschadigd.

560 pond dynamiet, weggehaald bij de ontmijning van de brug over de Ourthe, lag opgeslagen in de kelder van het stadhuis. Toen het stadhuis werd getroffen door een obus werd niet alleen het gebouw, maar de hele wijk vernield door de ontploffing.  Ook het gemeentearchief en het archief van het vredegerecht dat er was gevestigd gingen daarbij onherroepelijk verloren…

De registers van de burgerlijke stand van het lopende (en bijna beëindigde) jaar werden eveneens vernield. In tegenstelling tot de registers van voorafgaande jaren waren hun kopieën, zoals de wet voorschrijft, nog niet overgebracht naar de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Zo gingen de bewijsstukken van 25 geboortes, 8 huwelijken, 22 overlijdens en 2 overschrijvingen van echtscheidingen verloren!

Na de gevechten stelde de procureur alles in het werk om de registers terug samen te stellen. Een uitgebreide gerechtelijke procedure werd daarbij op het getouw gezet met onderzoek, inzameling van bewijsstukken, een oproep tot getuigen , enz. Het bericht van dit openbaar onderzoek (26 juni 1948) wordt vandaag bewaard in het Rijksarchief te Saint-Hubert. Op 22 oktober 1948 bekrachtigde de Rechtbank van Eerste Aanleg de wedersamenstelling van de registers.  

Lees ook: 70 jaar Slag om de Ardennen: het bloedbad van Bande

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement