Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De archieven van de Rijksmiddenscholen van Namen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
09/12/2014 - Inventarisatie - Publicaties - Aanwinsten - Rijksarchief te Namen

Het Rijksarchief te Namen telt heel wat archieven van onderwijsinstellingen in zijn collectie. Met de publicatie van de inventaris van de archieven van de Rijksmiddenscholen van Namen is opnieuw een belangrijke stap gezet in de ontsluiting van deze onderwijsarchieven.

De Rijksmiddenscholen van Namen

De inventaris van de archieven van de Rijksmiddenscholen van Namen is het resultaat van opeenvolgende overdrachten. In 1976 werden de archieven van het administratief bureau van de Rijksmiddenscholen van Namen overgebracht naar het Rijksarchief te Namen. Deze archieven werden tot dan bewaard door de gemeentelijke administratie van Namen en beheerd door de verantwoordelijke voor het economaat van de scholen in kwestie.

In 2011 volgde de overdracht naar het Rijksarchief te Namen van het historisch archief van het Koninklijk Atheneum François Bovesse (Namen) en van het Koninklijk Lyceum van Namen.

De inventaris van de archieven van de Rijksmiddenscholen van Namen (1852-1990) omvat:

  • personeelsregisters
  • registers met de schoolresultaten van de leerlingen
  • klasfoto’s
  • briefwisseling
  • omzendbrieven
  • rekenboeken

De inventaris

BODART Emmanuel, Inventaire des archives des Écoles moyennes de l’État à Namur (1852-1990), Inventarissen Rijksarchief te Namen 92, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2014.
Publicatie 5405, € 3,00 (+ eventuele verzendingskosten).

De inventaris kan gratis worden gedownload in pdf-formaat via de webshop van het Rijksarchief. In papieren versie is hij te koop in het Rijksarchief te Namen en in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. Bestellen kan via publicat@arch.be.

Andere schoolarchieven in het Rijksarchief te Namen

Het Rijksarchief te Namen bewaart naast de archieven van de Rijksmiddenscholen nog andere archiefbestanden van onderwijsinstellingen of onderwijs-gerelateerde archieven:

Interessante links

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement