Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van het Koninklijk Atheneum van Berchem (1934-2006) open voor onderzoek

Texte petit  Texte normal  Texte grand
04/12/2014 - Inventarisatie - Publicaties - Aanwinsten - Rijksarchief te Beveren

Wie ziet er een link tussen de recent overleden schrijver Ward Ruyslinck (pseudoniem van Raymond De Belser), tennisster Sabine Appelmans, presentator Tom Waes en oud-NMBS-topman Marc Descheemaecker? …  Het zijn allemaal oud-leerlingen van het Koninklijk Atheneum van Berchem.

Het schoolarchief (1934-2006) van het KA Berchem kwam recent in het Rijksarchief te Antwerpen (Beveren) terecht en is nu geïnventariseerd. In het modernistische gebouw uit 1937 aan de Uitbreidingsstraat in Berchem lopen tot op vandaag leerlingen school.

Enkele belangwekkende reeksen op een rijtje:

  • de inschrijvings- en personeelsregisters (ideale bronnen voor genealogisch of prosopografisch onderzoek!)
  • de palmaressen uit de periode 1950-2005
  • de verschillende leerlingenbladen met info over de na- en buitenschoolse activiteiten en het verenigingsleven
  • de stukken over de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en de oprichting van het memoriaal
  • de collectie (klas)foto’s

De inventaris

Bart WILLEMS, Inventaris van het archief van het Koninklijk Atheneum van Berchem (1934-2006), Inventarissen Rijksarchief te Antwerpen 77, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2014.
Publicatie 5408, € 3,00.

De inventaris kan gratis worden gedownload in pdf-formaat via de webshop van het Rijksarchief. In papieren versie is hij te koop in het Rijksarchief te Antwerpen (Beveren) en in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. Bestellen kan via publicat@arch.be.

Interessante links

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement