Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archieven van Patrimoniumdocumentatie overgebracht naar het Rijksarchief te Bergen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
15/01/2013 - Inventarisatie - Publicaties - Aanwinsten - Rijksarchief te Bergen

De reorganisatie van de diensten van Patrimoniumdocumentatie (FOD Financiën) leidde ertoe dat in 2011 en 2012 heel wat archieven werden overgebracht naar het Rijksarchief te Bergen. In de periode 2013-2016 werden/worden nog bijkomende overdrachten gerealiseerd in het kader van het project ‘Archiefploegen Financiën’.

De overdrachten uit 2011-2012 resulteerden in archiefinventarissen voor de Registratiekantoren van Beaumont, Châtelet en Edingen. In deze inventarissen werden ook eerdere overdrachten geïntegreerd in een continue nummering (en terloops werden de archieven zelf, vooral deze van de registers, adequater verpakt). Voor de kantoren van Merbes-le-Château en Zinnik zijn de inventarissen in voorbereiding.

Ook het archief van de regionale directie van de Registratie te Bergen, dat in 2011 in allerijl werd overgebracht naar het Rijksarchief, is geïnventariseerd. Het betreft een bestand van 16 strekkende meter dat de periode 1800-1978 beslaat. Het ressort van de directie Bergen omvat sinds 1897 niet meer de volledige provincie, maar enkel de gerechtelijke arrondissementen Bergen en Doornik, terwijl het  arrondissement Charleroi samen met dat van Namen onder de directie Namen ressorteert. Het betrokken archief bevat bv. de dossiers van 1830 tot 1860 over het spraakmakende faillissement van de gebroeders Doom te Aat of documenten uit de 19de eeuw over de afbraak van de vestingwerken te Bergen en te Aat. Dossiers die werden gevormd in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog gaan over meer gevoelige materie, zoals recuperatie van oorlogsbuit of schadevergoedingen die door het Krijgsauditoraat werden gevorderd van collaborateurs.  

Het Bestuur van het Kadaster werd eveneens grondig geherstructureerd, met als gevolg diverse overdrachten van archief van controlekantoren van het ressort Bergen naar het Rijksarchief te Bergen. De archieven van de controle van het kadaster van Dour en van Quaregnon werden geordend in samenwerking met het personeel van het regionale bestuur van het Kadaster te Bergen. Het archief dat werd overgebracht door de kantoren van Charleroi, Edingen, Fleurus, La Louvière, Bergen en Zinnik wordt momenteel geïnventariseerd en verpakt. Dit archiefbestand bevat onder meer een belangrijke reeks kadastrale leggers.

Last but not least heeft de regionale directie van het Kadaster te Bergen twee belangrijke reeksen overgebracht betreffende de overdrachten van onroerend goed in alle gemeenten van de provincie Henegouwen (met uitzondering van Komen, Edingen, Vloesberg en Moeskroen) uit de periode 1830-1910. Dit archief vormt een perfecte aanvulling op de minuten van de notarissen. Er werden ook 2348 primitieve kadastrale plannen van omstreeks 1840 overgebracht naar het Rijksarchief. We hopen deze plannen binnenkort in gedigitaliseerde versie te kunnen aanbieden in de digitale leeszaal.

Van 2013 tot 2016 worden in het kader van het project ‘De Archiefploegen Financiën’ nog talrijke bijkomende overdrachten gedaan naar de verschillende Rijksarchieven. Meer info vindt u op de projectpagina ‘De archiefploegen Financiën’.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement