Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Inventaris van de Correctionele rechtbank van Fontaine-l’Évêque/Thuin, 1795-1800

Texte petit  Texte normal  Texte grand
27/06/2012 - Inventarisatie - Publicaties - Aanwinsten - Rijksarchief te Bergen

De archieven van de Correctionele rechtbank van Fontaine-l’Évêque (1795-1798) en vervolgens Thuin (1798-1800), bewaard in het Rijksarchief te Bergen, zijn sinds 2012 open voor onderzoek.

Historische context van de archiefvormer

Op 20 februari 1796 (1 ventôse jaar IV) wees Bouteville, commissaris-generaal belast met de organisatie van de Verenigde Departementen, de stad Thuin aan als zetel van de arrondissementele correctionele rechtbank (of correctionele politierechtbank) in plaats van Charleroi. De twee andere zetels in het departement Jemappes waren de arrondissementshoofdplaatsen Bergen en Doornik.

In de jaren 1796 en 1797 zetelde de rechtbank evenwel in Fontaine-l’Évêque, eerst in het stadhuis, nadien in het voormalige Recolettenklooster. In een besluit van 23 februari 1797 (5 ventôse jaar V), beval het centraal bestuur van het departement Jemappes om de zetel van de rechtbank over te brengen naar Thuin.

Het oudste document waaruit blijkt dat de rechtbank gevestigd was te Thuin dateert van 17 mei 1798 (28 floréal jaar VI). De rechtbank en de gevangenissen werden gevestigd in het voormalige college van de Oratorianen. Op 9 juli 1799 (21 messidor jaar VII) tekende het gemeentebestuur van Fontaine-l’Évêque bij het centraal bestuur protest aan tegen deze verhuis, maar de centrale administratie oordeelde dat de rechtbank in Thuin moest zetelen ‘omwille van de offers die tijdens de revolutie waren gebracht en wegens plaatselijke omstandigheden’. De laatste akte van de correctionele politierechtbank te Thuin dateert van 5 augustus 1800 (17 thermidor jaar VIII).

Vanaf eind 1800 zetelde de rechtbank te Charleroi, krachtens een wet van 18 maart 1800 (27 ventôse VIII) waarbij rechtbanken van eerste aanleg werden ingericht om de correctionele politiezaken over te nemen. Als gevolg hiervan verdween de rechtbank van Thuin en werd in het arrondissement Charleroi een rechtbank van eerste aanleg opgericht.

Het betrokken archief – dat vrij raadpleegbaar is – voert ons terug naar de troebele tijden van het Directoire, een ogenblik waarop de Franse Republiek onze contreien goedschiks en kwaadschiks nieuwe politieke en bestuurlijke structuren trachtte op te leggen.

Bij de opmaak van deze analytische inventaris werd ook aan de genealogen gedacht: zij vinden in deze publicatie de identiteit en de woonplaats van alle verdachten die voor de rechtbank verschenen. Ook een trefwoordenregister werd toegevoegd.

Inventaris

De inventaris is gratis te downloaden via de webshop. In papieren vorm is de inventaris te koop in het Rijksarchief te Bergen, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement