Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van drukkerij Casterman in het Rijksarchief te Doornik

Texte petit  Texte normal  Texte grand
24/06/2010 - Inventarisatie - Aanwinsten - Rijksarchief te Doornik

Het Rijksarchief te Doornik is gehuisvest in de voormalige gebouwen van drukkerij Casterman en bewaart bovendien 2,6 km Casterman-archief. Het bestand wacht op inventarisatie en is bijgevolg nog niet raadpleegbaar.

In 2001 droeg de firma Casterman haar referentiebibliotheek en enkele waardevolle stukken over aan het Institut du Patrimoine wallon (IPW). Met het oog op de ingebruikname van een nieuw gebouw voor het Rijksarchief te Doornik – overigens een voormalig gebouw van drukkerij Casterman – werd in 2007 contact opgenomen met het IPW. De hoop deze documenten te kunnen overbrengen naar de nieuwe depotruimte werd bewaarheid: in april 2009 ondertekenden beide partijen een overeenkomst van bewaargeving.

Het betreft een bestand van 600 strekkende meter dat vooral bestaat uit de referentiebibliotheek (450 meter) van de familie Casterman, met alle boeken die Casterman heeft gedrukt of uitgegeven tussen 1789 en 1991.

Dit uitzonderlijk geheel bevat onder meer heel wat publicaties betreffende het openbaar vervoer: de nationale (1964 -1975) en regionale (1956 - 1984) dienstregelingen van de buurtspoorwegen, een aantal dienstregelingen van de Brusselse tram, gekoppeld aan een stratenplan van de hoofdstad (zonder data, maar uit de jaren 1950 tot 1970), gegevens over de speciale busdiensten die de aansluiting verzorgden met de treinen van de NMBS (periode 1958 tot 1979), de tarieven van de goederentreinen (1929 tot 1931) en de nationale (1931 tot 1980) en regionale (1955 tot 1981) dienstregelingen van de treinen.

Ook van de Belgische stratengids (1946-1951) en de Belgische telefoongids (1927-1997) is een exemplaar aanwezig.

In het bestand zitten bovendien archieven (10 strekkende meter) uit de periode tussen de twee wereldoorlogen, onder meer briefwisseling (met een auteur, met een klant, de brieven verstuurd door de directeurs), rekeningen, inventarissen, manuscripten en maquettes, repertoria, gegevens over auteurs, enz.

Mooi beeldmateriaal vervolledigt het plaatje. Het gaat om ongeveer 15.000 eigen foto’s van de onderneming, waarop zowel installaties als de werknemers en de directie te zien zijn; een omvangrijke fotografische documentatie, bestemd voor illustraties in de uitgaven en tot slot een fotoverzameling met portretten van auteurs.

In 2010 werd een bijkomende overdracht van 2 km archief van drukkerij Casterman uit de periode 1804-1985 afgerond.

Het bestand wacht op inventarisatie en is bijgevolg nog niet raadpleegbaar.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement