Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het sekwester na de Eerste Wereldoorlog: een inventaris

Texte petit  Texte normal  Texte grand
18/03/2010 - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

De Eerste Wereldoorlog bracht België aan de rand van de financiële afgrond. België probeerde de schade en het verlies gedeeltelijk te compenseren door eigendommen van staatsburgers van vroegere vijandelijke staten onder dwangbeheer of “sekwester” te stellen. In 2010 verscheen de  inventaris ‘Archief van de Dienst van het Sekwester van de Administratie der Domeinen,1919-1996’, die een interessante kijk biedt op deze materie.

De Eerste Wereldoorlog bracht België aan de rand van de afgrond. De schade vertegenwoordigde een astronomisch hoge financiële waarde. België probeerde dit verlies gedeeltelijk te compenseren door eigendommen van staatsburgers van vroegere vijandelijke staten onder dwangbeheer of “sekwester” te stellen en daar dan voordeel uit te halen. Dat kon bijvoorbeeld via vereffening, waarna de opbrengst in de staatskas terechtkwam. Een andere mogelijkheid was deze eigendommen – vooral als ze een bijzondere waarde vertegenwoordigden voor de samenleving, zoals kunstwerken, bossen en historische gebouwen – toe te voegen aan het patrimonium van de Belgische overheden. Duizenden individuen, gezinnen en bedrijven werden door de sekwestratie getroffen.

Institutioneel gezien vormen de sekwesterarchieven een kluwen. Er waren immers tal van archiefvormers betrokken bij de materie: de magistratuur, de eigenlijke dwangbeheerders, het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, aangezien de sekwestratie kaderde binnen de vredesverdragen en de Duitse herstelbetalingen. Het knooppunt situeerde zich bij het Ministerie van Financiën, waar honderden algemene dossiers werden samengesteld, met informatie over de institutionele, de diplomatieke en de juridische context van de sekwestratie. Daarbij komen nog meer dan 10.000 dossiers inzake de eigendommen van gezinnen, individuen en bedrijven. Het dossier betreffende de bekende familie Arenberg is hiervan het meest volumineuze.

De inventaris

Luc Vandeweyer, Archief van de Dienst van het Sekwester van de Administratie der Domeinen, 1919-1996, Reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 484, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2010.
Publicatie 4850, € 34,00 (+ eventuele verzendingskosten).

De inventaris is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kan worden besteld via een e-mail naar publicat@arch.be. U kan de inventaris ook gratis downloaden.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement